Een goddelijke maat

Het is voorjaar en wát voor een voorjaar. De natuur laat zich aan het einde van de maand maart van haar meest uitbundige kant zien. Elk jaar word ik opnieuw getroffen door deze uitbundigheid bij het ontluiken van al het leven in de natuur.

Ik kijk naar de bomen die door Marc op zaterdag 20 maart in onze tuin werden geplant: een appel- en een perenboom. Ik kon er niet bij aanwezig zijn, bij het planten van deze prachtige bomen: de tweedaagse cursus Shamballa New Paradigm MDT was verplaatst naar juist dat betreffende weekend. In eerste instantie betreurde ik mijn afwezigheid. Het samen met je gezin planten van een boom schept een bijzondere en waardevolle herinnering waar je later gezamenlijk naar kunt terugkijken.

Vandaag – op deze zonovergoten, laatste dag van de maand maart – zie ik pas de opvallende relatie tussen deze bomen en de cursus die de reden van mijn afwezigheid vormde. Het is weer zo’n typische knipoog van de kosmos dat ik meer doordrenkt mag geraken van het feit dat onze wereld niet toevallig is ontstaan, maar is opgebouwd op grond van een prachtig, harmonisch en liefdevol bouwplan.

Shamballa New Paradigm MDT

De cursus ‘Shamballa New Paradigm Multi-Dimensional Transformation’ gaat over bewustzijn, over de aarde, de kosmos, de onderlinge verbanden, de relatie tussen de innerlijke en uiterlijke wereld, de eigen kracht en hoe die wordt gebruikt of juist weggegeven. Het wezen en de kernessentie van Shamballa New Paradigm is liefde zonder voorwaarden met respect voor heel het leven in al haar vormen. De filosofie gaat uit van de erkenning van de goddelijke energie die het gehele universum met alle (levens)vormen heeft gecreëerd en dat wij als mens een wezenlijk onderdeel van diezelfde schepping zijn.

De helende kracht van rozen

Tijdens deze bijeenkomsten werd er ook gesproken over de krachtige en liefdevolle energie van bloemen. Er was een deelneemster die op de markt bloemen verkoopt en zich afvroeg wat bloemen ons mensen te leren hebben. De roos in het bijzonder werd door de master teacher genoemd als de bloem met de meest heilzame en geneeskrachtige werking. Het thema van de roos kwam vaker op die dag terug. Rozen blijken werkzaam te zijn op de energie van het hart. Ze helpen de energie en het bewustzijn van ons hart te ontwikkelen en te herstellen. Deze werkzaamheid van rozen is al heel lang bekend. Mensen geven elkaar rozen als gebaar van liefde. Rozen beschermen ons energetisch, met name de witte roos.

De rozenfamilie en het pentagram

En wat schiet me vandaag te binnen terwijl ik naar de knoppen van onze fruitbomen kijk: de appel- en de perenboom behoren tot de Rosaceae, de rozenfamilie! En er is iets bijzonders aan de hand met de bloemen van al deze roosachtigen: het zijn allemaal pentagrammen. En met het pentagram is -zeker in het licht van het universum – iets bijzonders aan de hand. Dat is: …de gulden snede.

Wat is de gulden snede?

Neem een liniaal. Op die liniaal valt precies één punt te vinden dat de totale lengte van die liniaal in twee zodanige stukken verdeelt, dat de verhouding van het kleinste tot het grootste stuk gelijk is aan die van het grootste stuk tot de gehele liniaal. Dat is de gulden snede. Pythagoras was de ontdekker hiervan.

De gulden snede als kosmische beleving van schoonheid

In een pentagram snijden alle diagonalen elkaar precies in het guldensnedepunt. De gulden snede is dus het bouwplan van het pentagram. Opmerkelijk is dat alles wat gebouwd is volgens de maten van de gulden snede, door de mens als schoonheid wordt beleefd. De getalsverhouding van de gulden snede is 0,618 : 1. Astronomen hebben uitgerekend dat de conjuncties van Venus en de aarde, gemeten over een periode van acht jaar, voor onze ogen een roos oplevert met vijf bloembladeren op regelmatige afstanden. De gulden snede is niet alleen een aardse eigenaardigheid, maar ook een kosmische.

Ook in spiraalvormen komen we de gulden snede veelvuldig tegen. Bijvoorbeeld in schelpen, of in ons gehoororgaan: het slakkenhuis. Een belangrijk deel van het gezondste voedsel is gebouwd op het principe van de gulden snede. De muziek van Bach of Beethoven drukt dikwijls de gulden snede uit. De mooiste viool ter wereld, de Stradivarius, is uit een veelvoud van gulden sneden opgebouwd. Ook de lichaamsmaten van de mens zijn veelvouden hiervan.

De gulden snede zit dus kennelijk in onze ziel en blijkbaar is schoonheid een wezenlijk onderdeel van onze schepping. Een belangrijke constatering, want in onze cultuur bestaat de gewoonte om met name naar nuttigheid te kijken. Waarom geuren roosachtigen? Om insecten voor de bevruchting te lokken? Of bestaat rozengeur, omdat zij de schoonheid van de schepping uitdrukt en is haar nut voor voortplanting slechts een bijeffect, als een soort beloning als bijdrage aan deze schoonheid? 

Wat betekent de gulden snede in geestelijk opzicht?

Onze wereld is niet toevallig ontstaan, maar opgebouwd op grond van een prachtig, harmonisch en liefdevol bouwplan.
En de formule van de gulden snede kan op geestelijk gebied vertaald worden dat wij mensen ons verhouden tot de grote bouwmeester, zoals deze bouwmeester zich verhoudt tot de Hemelse Vader of Moeder, die het Al omvat. Niet voor niets werd de gulden snede in de oudheid de Sectio Divina genoemd, de Goddelijke Snede.

Het houdt in dat wij de aarde met liefde moeten beheren en deze zorgvuldig volgens de bestaande, natuurlijke bouwplannen moeten ordenen en opbouwen. Alleen zo zullen we een brug tussen hemel en aarde kunnen zijn en zullen onze handelingen heilzaam kunnen uitwerken. Alleen zo zal de aarde kunnen genezen en de harmonie hersteld kunnen worden en echte vrede kunnen terugkomen.

Het hangt er voor een groot deel van af hoe we zelf leven. Terwijl de natuur ons elk jaar verwent met vele vruchten, mogen ook vruchten van ons verwacht worden, waarvan die van onbaatzuchtige liefde de beste zijn.

Wonderlijke zaden

Eigenlijk lijken we als mens wel op planten en bomen, hoewel planten en bomen in dat opzicht specialisten zijn: elke soort draagt maar één specifieke vrucht; wij mensen kunnen veel verschillende vruchten voortbrengen. Het is dus wel zo dat van ons mensen verwacht wordt dat we daadwerkelijk vruchten voortbrengen. Bomen doen dit vanzelf; wij moeten er moeite voor doen.

Laten we daarom alert zijn op die wonderlijke zaden die we met grote regelmaat toegeworpen krijgen en ze koesteren als een grote schat. Het leven wordt er eindeloos boeiend door. Als je goed oplet zit het leven er vol mee. Een ontmoeting, een opmerking, een gebeurtenis, een cursus die schijnbaar ongunstig getimed was – momenten die zo snel voorbijgaan dat je haast mist wat de vruchtbare gevolgen, nieuwe inzichten en goddelijke bevestigingen zijn.