De scheidslijn tussen goed en kwaad

Tegenstellingen 
zijn afhankelijk van elkaar.
Het één ontstaat uit het ander
geeft het tegendeel bestaansrecht
en brengt balans.
Neem het één weg
en het ander houdt op te bestaan.
Licht kan - zonder duisternis
niet worden waargenomen 
of als licht worden herkend.
In de maatschappij waarin we leven
waarin tegenstellingen worden erkend
zijn er bovenal oordelen aan verbonden
worden de tegendelen positief, negatief
goed of slecht bevonden.
Niet-verlichte, negatieve gedachten
moeten vooral spoedig worden “omgedacht” 
tot “positieve” gedachtespinsels
en pijnlijke gevoelens zo snel mogelijk
worden vervangen door ‘prettig’ of oppervlakkig.
Een levenshouding
waarbij je alleen de goede en fijne pool accepteert
waarin het ene moet worden vermeden 
en het andere opgeblazen
vergt op zijn minst een hoop energie.
Wie niet oppast
denkt ‘het slechte’ uit zichzelf
wel even los te kunnen scheuren
door het te veroordelen
en er afstand van te nemen.
Je kunt de minder fraaie delen in jezelf 
geheel op de buitenwereld projecteren
al hetgeen onwenselijk of verkeerd is
buiten de mensen plaatsen
en toedichten aan een duivelse kracht.
Het kwaad dat we veelal tegenkomen
huist echter gewoon in de mens zelf
zich tonende vanonder een laagje beleefdheid
goedpraterij, schijnheiligheid of huichelarij
maar toch zo vilein als het donker kan zijn.
Hebzucht, gemakzucht
machtswellust
of lafheid
laten zich niet verhullen
voor wie goed wil zien.
Afwisselend dader- en slachtofferschap
huizen in ons allen.
Al is er een verschil tussen enerzijds
‘zij die door woede worden overmand’
en anderzijds ‘zij die hun agressie zorgvuldig plannen’.
We hebben in het huidige tijdsgewricht
vooral te lijden onder een derde soort:
‘zij die de misdaden plannen
in de overtuiging “het juiste” te doen’
dat de aarde of hun beurs er beter van wordt.
In deze globalistische SDG-ideologie
worden veel mensen meegezogen.
Volgens Socrates berust het kwaad
op een vergissing van de dader
over het antwoord op de vraag wat het goede is.
De kennis over goed en kwaad
is soms geen beletsel van het kwade
maar juist de bron ervan.
Je kunt het achteraf zomaar mis hebben
in je oordeel over wat het goede was.
Isoleer het kwaad niet buiten je.
Herken dat het - in plaats van 
het onwrikbaar ‘voor of tegen’ 
het opsplitsen tot ‘wij’ en ‘zij’ -
huist in jezelf en ieder van ons.
De scheidslijn tussen goed en kwaad
ligt niet tussen jou en de ander
maar loopt dwars door jezelf.
Sta toe dat je zelfbeeld - als immer zuiver
en juist - in stukken valt.
Het is makkelijker 
iets in jezelf te onderzoeken
als je het met mildheid 
of nieuwsgierigheid beziet
dan als je het afwijst.
Wat je naar de schaduw verbant
wordt krachtig.
Wat in het licht wordt gezet
verzacht
en valt te ontmantelen.
Pas als je erkent dat je 
een feilbaar mens bent
ook jij incorrecte dingen zegt of doet
worstelt met je onhebbelijkheden
vanaf dan komt er beweging.
Pas als je gaat achterhalen
“Waar komt dit vandaan?”
“Waar ligt een patroon?”
“Wat kan ik eraan doen?”
vanaf dan kun je herstellen.
Enkel wat je in jezelf hebt begrepen
kun je begrijpen bij de ander.
Zie hoe kwetsbaar we zijn
voor dwalingen.
Win aan empathie.
Faal. 
Vergis je.
Misluk. 
Tier.
Kom tekort.
Maar keer dan steeds weer terug 
naar je menselijke goedheid
en je verlangen tot verbinding.
Veroordeel jezelf niet.
Pleit jezelf ook niet vrij.
Niets hoeft te worden uitgebannen
al zijn de tegenstellingen in ons leven
niet altijd even fijn.
Ze hebben hun bestaansrecht 
hun lessen, richting en nut.
Onzalige gemoedstoestanden
en minder prettige gebeurtenissen
zijn er om te ondervinden
te verduren met vertrouwen
dat ze waarde hebben.
Ontspan.
Vergeef.
Verzacht.
We zijn allemaal  
slechts onderweg.

Joyce Merkies (2022)