Over Kracht door Bewustwording

Krachtdoorbewustwording.nl is een initiatief van Floor Huiskens (1983) en Joyce Merkies (1981).

In 2012 kruisten onze levenspaden elkaar als collega’s in het middelbaar beroepsonderwijs. Onze samenwerking hebben we als een fantastische tijd ervaren. Na een aantal jaren zijn we, op onderwijsgebied, ieder een andere weg ingeslagen.

Sinds die tijd hebben we allebei een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Maar los van elkaar hebben we achteraf gezien ook een vergelijkbare route afgelegd: Floor opende in 2020 de deuren van haar praktijk Flow en Joyce startte in datzelfde jaar Kuan Yin Holistic Care. We ontdekten dat we – met ieder ons eigen specialisme – onze eigen praktijk bijzonder goed aanvullen. Er ontstaan ideeën, teksten en nieuwe inzichten in ons samenzijn.

En daarom werken we sinds januari 2021 uiteindelijk weer samen.

Met kachtdoorbewustwording.nl willen wij graag gehoor geven aan onze innerlijke roep om informatie en kennis, maar vooral ook onze persoonlijke ervaring en gedachten online te delen. We hopen met dit initiatief iets te kunnen betekenen voor eenieder die meer vanuit kracht, bezieling en in verbinding met de natuur – de oorsprong – wil leven.

Floor Huiskens    &    Joyce  Merkies