DOSSIER COVID-19

Toegang oorlogsmusea enkel na vertoon van een vaccinatiedocument en Duitsland deporteert ‘overtreders’ naar strafkampen. We leven al in het regime dat in een volgend oorlogsmuseum getoond zal worden.

‘Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen.’

George Santayana (1863-1952)

De tekst van dit blog ‘DOSSIER COVID-19’ is het resultaat van vier weken lang, elke avond een half uur lang schrijven. Langer lezen of schrijven liet mijn lichaam niet toe.
Vijf weken geleden was ik gestart met mijn bevindingen over het thema ‘covid’ in een tekst te vatten en – zoals ik dat normaliter gewend ben – in een paar uurtjes tijd als blog online te zetten. Dit lukte niet. Ik viel toen, vlak voor het einde van het schooljaar, uit door ziekte. Niet de ziekte covid-19, waartegen we onszelf en de ander – koste wat kost – moeten beschermen.
De informatie die voor het schrijven van dit blog nodig was, had ik reeds voorafgaand aan mijn plotse ziekteproces bestudeerd. Enkele recente ontwikkelingen zijn later toegevoegd. Wetenschap hebben van de aanwezigheid van een toxisch, en bij hoge dosering levensbedreigend, bestanddeel dat in de covid-vaccins is verwerkt – en gepatenteerd onder de code ‘ALC-0159’, maakt verantwoordelijk. Meer informatie hierover is in dit blog beschreven onder het kopje ‘Onder de noemer ’trade secret’ verborgen gehouden bestanddeel van álle vocid-vaccins is in het web van patenten te achterhalen.’
Gezien de snelheid van de ontwikkelingen die zich nu in de grote buitenwereld voltrekken, voel ik vanuit mijn kleine binnenwereld de noodzaak om mijn opvattingen over het ‘covid-narratief’ – ondanks dat het ongemakkelijk is – te delen. Ik heb deze tekst dan ook op persoonlijke titel geschreven, niet als leraar en ook niet als holistisch therapeut. Ik schrijf deze inhoud wel als mens, als moeder en als burger die vurig hoopt dat de huidige en de komende generaties over een volwaardig burgerschap zullen (blijven) beschikken. Het is zowel een persoonlijk alsook voor een groot deel op (historische) feiten steunend verslag en het zou veel gemakkelijker zijn om het niet in alle openbaarheid te delen. Soms hebben we echter geen zeggenschap over wat we als ‘ikje’ willen en moet er een offer worden gedragen in het belang een aantal medemensen, dat wellicht troost, kracht en/of steun kan ervaren bij het lezen van een tekst die mogelijk resoneert met wat zij ervaren en voelen in de huidige, snel veranderende samenleving.
In deze tijd, waarin het verspreiden van onjuiste of eenzijdige informatie, met als doel het beïnvloeden van de publieke opinie ten gunste van het uit te voeren overheidsbeleid, het nieuwe ‘informeren’ is geworden en verspreiding van volledige of anders luidende informatie tot ‘desinformatie’ is gedegradeerd, heb ik er volledig begrip voor dat de inhoud van dit blog geridiculiseerd zal worden. Het past volledig in de tijdsgeest. Net zoals het bij de Olympische Spelen, die van oudsher een afdruk van de tijd en de heersende toestand in de wereld vormt, inmiddels meer om covid-testen, angst, quarantaines en lichaamstemperaturen draait dan om prestaties en medailles. Deze tekst wordt vandaag in elk geval door mij geplaatst vanuit een onvoorwaardelijke liefde voor de mens, voor zowel degenen die veroordelen als voor degenen die niet veroordelen. Ik hoop vooral die enkeling te bereiken. Zodat je weet dat je niet de enige bent. Er komt nog een moeilijke tijd; houd je rug recht.

Normandië 2017
In juli 2017 stak ik samen met mijn man en kinderen in de kerk van Sainte-Mère-Église in Normandië een kaarsje op. Sainte-Mère-Eglise zag in de nacht van 5 op 6 juni 1944 een ‘regen’ aan parachutisten neerdalen op het dorp en de omgeving. Hier begonnen de geallieerden met de herovering van Europa. De herinneringen aan die nacht en de maanden erna zijn nog overal in het Franse dorpje te zien. Op het kaarsje stond een afbeelding van een vredesduif, met daarbij de tekst:

‘Seigneur,
Envoie sur le monde
Ton esprit de paix’

‘Heer, stuur Uw Geest van vrede door de wereld.’ 

Het was op deze plek, bij het devote Mariabeeld omringd door vliegtuigen en parachutisten en in het zacht gekleurde licht van de glas-in-loodramen gewijd aan de heldendaden van de troepen tijdens de invasie van Normandië, dat ik nog eens tot in het diepst van mijn vezels doordrenkt raakte van een waarachtig gevoel van dankbaarheid dat deze mannen destijds voor onze vrijheid vochten.

De goede en de slechte soldaten
Na het verlaten van deze gotische kerk met de alom bekende klokkentoren waaraan – ter herinnering aan de Amerikaanse parachutist Steele die er in zijn val aan bleef haken – een parachutistenpop hangt, bezochten we ook het museum ‘Airborne’ van de luchtlandingstroepen, de uitgestrekte stranden van Utah Beach en het indrukwekkende Musée du Débarquement.

“Wie waren nu de goede en wie de slechte soldaten?” Onze dochters, toen bijna 4 en 6 jaar oud, stelden me tijdens die zomerdagen in Normandië regelmatig deze vraag. Ik vond het lastig om hen van een passend antwoord te voorzien. Ons verhaal over de Tweede Wereldoorlog is heel lang onder de stolp gegaan, met als gevolg één beeld over goed en kwaad. Het ‘narratief’ rond de oorlog verandert echter naarmate je je meer verplaatst in de krachten die in dat tijdsgewricht speelden. Het waren van Duitse zijde immers ook maar (jonge) mannen die hier naar toe gestuurd werden, na eerst jarenlang zwaar geïndoctrineerd te zijn. Ze hadden vaak geen keus en moesten de oorlog in. Ook zij kunnen gezien worden als slachtoffers van het Nazibewind.

 “Alle mensen hebben goede en ook slechte eigenschappen. Het is voor ons allemaal, ons hele leven lang, de uitdaging om dingen te doen die een ander niet beschadigen – de ander geen pijn doen. De slechte ‘soldaten’ in de tijd van de Tweede Wereldoorlog waren een klein groepje mensen met veel macht (ze speelden al een tijdje graag baasje over andere mensen), die deze oorlog van te voren hadden bedacht. Ze wilden dankzij deze oorlog nog meer ‘de baas’ kunnen zijn en nog meer centjes vergaren. Ze verspreidden eerst leugens om mensen boos op een andere groep mensen te maken. Ze waren heel slim en wisten precies hoe ze ervoor moesten zorgen om alle mensen het belang van de goedheid in zichzelf en het herkennen van de onschuld en goedheid van de ander te verduisteren. Ze vergaten hierdoor hun eigen en daarmee ook elkaars menselijkheid en waardigheid. Daarna zorgden ze voor heel veel wapens. Ze herhaalden hun leugens net zo vaak tot de mensen er helemaal in geloofden en als roofdieren ten strijde trokken tegen een ander land, of een andere groep mensen. De mensen beschadigden zichzelf en de ander, verloren hun vrijheid en alles wat hen lief was. Het groepje dat dit alles had bedacht maakte zich niet druk over de door hen veroorzaakte doden en de ellende. Het plan was tenslotte gelukt om nu nóg machtiger en nóg rijker te zijn.” Dit was het antwoord dat ik in die zomer van 2017 aan de kinderen gaf.
Ze keken me beduusd aan. Veel te moeilijk uitgelegd, sprak ik mezelf vermanend toe. Er volgde een stilte. “Goede mensen kunnen dus hele slechte dingen doen, terwijl ze denken dat ze het goede doen, dat eigenlijk slecht is en is bedacht door de echt slechte mensen”, zei de jongste tenslotte fris samenvattend. 

Voorwaardelijke vrijheid, een contradictio in terminus
Nu, precies vier jaar later echoën haar woorden, als een donder tussen twee bergmassieven van schril contrasterende tijdperken, indringend na. Met weemoed blik ik terug naar die zonovergoten zomerdagen in Normandië, vervuld van de spontane bezoekjes aan kerken, musea, zwembaden en restaurantjes. Dankbaar voor de warme herinneringen en tegelijkertijd verdrietig, omdat ik weet dat deze tijd voorlopig niet meer terugkomt. “Liberté, liberté!”, is de leus die in deze dagen door de Franse straten schalt. In Chambérie dringen demonstranten tegen de ‘pas sanitaire’ en het ‘vaccin obligatoire’ het stadhuis binnen, verwijderen er het portret van Emmanuel Macron en scanderen: “Macron Démission!”. Het Franse Parlement stemde onlangs vóór het amendement waardoor burgers nu een jaar gevangenisstraf krijgen of een boete van 15.000 euro moeten betalen als zij bij een bar of restaurant verzuimen in te checken met een vaccinatiebewijs of QR-code. In Cyprus mag men zonder SafePass geen enkele supermarkt meer binnen. Toegang tot alle voorzieningen is er alleen nog voor gevaccineerde personen. Medische apartheid vloeit als een grillige inktvlek uit en kleurt steeds meer landen op de wereld in een grauwe, onvrije en gespannen verdeeldheid. Het is een bittere illusie te verwachten dat we in ons land niet onder dit intimiderende nieuwe ‘normaal’ gebukt zullen hoeven gaan. Wat ons rest is slechts een flinterdun, afkalvend laagje tijd.

Na een lange tijd van proberen te blijven geloven in de legitimiteit van het verhaal dat een heersende klasse aan ons verkondigt, na een periode van als mens door steeds meer hoepeltjes moeten springen om aan de voorwaarden te voldoen om tenslotte nog minder vrij te zijn, na een uitputtende periode van gepropageerde zelfroofbouw, – na persoonlijke ziekte ten gevolge van nationaal technocratisch ‘gezondheidsbeleid’– kan ik niet langer wegkijken van de onvermijdelijke, met de dag groter groeiende werkelijkheid dat we zevenenzeventig jaar na de invasie bij de kust van Normandië als burgers opnieuw aan de vooravond staan van de installatie van een totalitaire heerschappij.

Met lede ogen – zien we toe of kijken we weg, hoe onze rechtsstaten worden ontmanteld, burgerrechten verdwijnen, families en vriendschappen splijten in de van bovenaf gecreëerde kampen van ‘wappies’ of ‘schapen’ (divide et impera), hoe een behoorlijk deel van de wetenschap, de pers en rechters – reeds gekocht door het systeem – zijn ontzield en getransformeerd tot louter nog ideologische propagandamachines, hoe Duitsland en Groot Brittannië als Europese pioniers hun coronastrafkampen reeds in gereedheid hebben, hoe Joe Biden zijn Fema-troepen naar de huizen van zijn eigen niet-gevaccineerde Amerikaanse burgers stuurt om hen aldaar alsnog te injecteren (‘leave no one behind’), hoe via diverse bronnen steeds meer uitlekt hoe van de nog autonoom, alert denkende, zich kritisch over het beleid uitlatende burgers dossiers worden bijgehouden door ambtenaren die uitmaken wie ‘staatsgevaarlijk’ is en hoe kritische content in alternatieve media en zelfs complete accounts verwijderd worden in opdracht van ons eigen ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het is – in de woorden van Karel van Wolferen, hoofdredacteur van het blad Gezond Verstand – met een weergaloze wreedheid hoe een op macht beluste mondiale elite de wereld een totalitaire herstart voorschrijft.

GEZONDHEID, DE INTENTIE VAN DE HUIDIGE COVID-CAMPAGNE?

Het covid-narratief leek aanvankelijk legitiem. Er was sprake van een levensbedreigend virus. Een virus dat via tijdelijke, wereldwijde politieke maatregelen onder controle te krijgen was door het brengen van offers, afgedwongen door het gezag. Gehoorzaamheid aan dat gezag zou de bedreiging wegnemen en dan kon het leven weer zijn normale gang gaan. Nu blijkt inmiddels, na alle statistieken en cijfers – waaronder een IFR (Infection Fatality Rate) tussen 0,15 en 0,23 en niet de 3,4 die ons eerder werd voorgehouden, en daarmee vergelijkbaar met een flinke griep –  dat covid wel degelijk heel heftig en ook dodelijk kan zijn voor minder dan 2 procent van de bevolking, maar dat er voor meer dan 98 procent geen sprake is van een buitengewoon bedreigend virus.

Gemiddelde sterftecijfer 2014- 2021: er is slechts een substantiële afwijking van het jaarlijkse patroon gedurende 3 weken in de maand maart 2020; er is géén sprake van een gezondheidscrisis.

Er lekken daarnaast ook steeds meer zaken uit, die voor ons als burgers eigenlijk clandestien hadden moeten blijven. Of, erger nog: er worden door regeringen fanatiek ingrepen gedaan om de waarheden er niet tussendoor te laten glippen, met vaak het media-apparaat als (gekochte of onderdrukte) uitvoerder. Een paar recente voorbeelden:
een paar dagen geleden dook er een video op, waarin redacteur Barclay Crawford van Daily Mail Australia zijn journalisten opdraagt dat zij uitspraken, afkomstig van intelligente en/of goed opgeleide personen die kritisch zijn over ‘vaccineren’, in hun verslaglegging dienen te negeren of hen in het verhaal moeten wegzetten als ‘rubbish’ of op een andere wijze dienen te ridiculiseren.
Duitse wetenschappers hebben willens en wetens meegewerkt aan het creëren van een angstcultuur rond het coronavirus om zo strenge maatregelen van de Duitse regering tijdens de eerste lockdown te rechtvaardigen, blijkt na inzage van interne e-mailcommunicatie tussen het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken en vooraanstaande wetenschapsinstituten.
In Nederland stribbelt het ministerie van VWS tegen bij verzoek om transparantie van haar coronabeleid. Minister Hugo de Jonge negeert gewoonweg het verzoek om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) naar behoren uit te voeren en gaat – ondersteund door een leger van meer dan vijftig juristen (betaald door de burger -de belanghebbende- van deze wet) –  in hoger beroep.
De Britse regering gaat de persvrijheid aan banden leggen: 14 jaar celstraf voor journalisten die overheidsinformatie onthullen.
De contracten die minister De Jonge sloot met ‘vaccin’-producenten, zijn tot staatsgeheim verklaard. Het Nederlandse parlement heeft in deze volledig verstek laten gaan. Over het feit dat Nederland reeds voor april 2020 vaccinatiepaspoorten heeft besteld is met geen woord gerept. Een voor iedere burger gemakkelijk vindbaar bewijs (en in dit blog volgen nog vele bewijzen hiervoor) dat covid-19 reeds ver voor 2019 ontworpen was, is eenvoudig te vinden door ‘Pub Chem’ in te voeren in Google. Men komt dan op de pagina terecht van de ‘National Library of Medicine’ en de ‘National Center for Biotechnology Information’. Als men dan op covid-19 klikt en vervolgens op ‘patenten’, dan is de tweede ‘hit’ al raak. Reeds op 13 oktober 2015 patenteerde Richard Rothschild een systeem en methode om covid-19 te testen… De naam Rothschild is net zo opvallend als de datum. U mag zelf uw conclusies trekken.

Patent uit 2015: Er wordt een methode geboden voor het verkrijgen en verzenden van biometrische gegevens (bijvoorbeeld vitale functies) van een gebruiker, waarbij de gegevens worden geanalyseerd om te bepalen of de gebruiker lijdt aan een virale infectie, zoals COVID-19. De methode omvat het gebruik van een pulsoximeter om ten minste het puls- en bloedzuurstofverzadigingspercentage te verkrijgen, dat draadloos naar een smartphone wordt verzonden.

De door overheden beloofde vrijheid wordt niet meer teruggeven
RIVM-baas Jaap van Dissel liet op 22 juni 2021 in de Tweede Kamer een grafiek zien waarop een alerte kijker kan waarnemen dat er al sinds mei vorig jaar geen sprake meer is van een corona-epidemie in Nederland. Ook Emeritus hoogleraar Pierre Capel, laat rond deze tijd in een programma op de alternatieve media een grafiek van het onderzoeksinstituut Nivel – met daarop het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld (griep en corona) per 100.000 inwoners – zien dat er sinds 10 mei vorig jaar geen sprake meer is geweest van een epidemie in Nederland. De grafiek laat duidelijk zien dat de epidemische grens al bijna 1,5 jaar niet meer is overschreden. Dat de door overheden beloofde vrijheid niet is teruggeven nu ook het aantal ziekenhuisopnamen en de IC-bezetting is afgenomen en alles erop wijst dat het einde van de ‘pandemie’ is bevestigd, zal toch allerminst menig wenkbrauw hebben doen fronsen nu blijkt dat het aantal positief geteste personen het nieuwe criterium is om onze vrijheid te verhinderen. De maker van de pcr-test, Dr. Kary Mullis, heeft echter meermaals verklaard dat op een pcr-test van resten viraal RNA geen medische diagnose kan worden gebaseerd. In 2020 toonde ook de Amerikaanse Dr. Sin Hang Lee in een gereviewde studie aan, dat 30 procent van de gesequencete SarsCov-2-samples (positieve lab-samples) geen SarsCov-2 bevatten. In een studie met officiële FDA SarsCov-2 samples trof hij zelfs 50 procent vals-positieven aan. Kortom, 50 procent van de samples bevat geen SarsCov-2 maar vervuild en menselijk genoom. Massa’s mensen zijn onterecht in quarantaine gezet. Covid staat inmiddels onterecht op de A-lijst van de WHO, samen met ebola, de pest en pokken, epidemieën die een veel groter bereik en een veel hoger sterftecijfer hebben. Zelfs met dubbeltelling en overregistratie is het sterftecijfer van Covid vergelijkbaar met een griepepidemie zoals we die in 2018 hebben gehad. Verder wordt de continuering van het verhinderen van onze vrijheden gelegitimeerd door de dreiging van alle mogelijke toekomstige covid-mutaties, zoals de Deltavariant en alle daarop volgende mutanten uit het Griekse alfabet, waarmee nu opnieuw angst wordt gezaaid door het RIVM, de overheid en de media.


De ‘Spiral of Silence’
Als er geen reden in het heden te vinden is om mensen hun basisvrijheden terug te geven, dan kan er altijd wel een reden in een op wazige rekenmodellen geschetst toekomstbeeld worden aangewend als legitimering van de continuering van de uitzonderingstoestand. Hartchirurg en hoogleraar Prof. Dr. Jan Grandjean hekelde deze angst die momenteel in de maatschappij is gezaaid en deed op 7 juli 2021 in een uitzending van Blckbx.tv aan tafel bij Flavio Pasquino een oproep tot gezond verstand. “Coronavirussen waren er waarschijnlijk eerder dan de mensheid. We moeten er gewoon mee leren leven en belangrijker nog … iedere mutatie is al minder dodelijk dan de vorige variant. Dat behoren virologen te weten … anders begrijpen ze hun eigen vak niet”. Ook besprak deze internationaal zeer bekende hartchirurg zijn zorgen rondom hartspierontstekingen – myocarditus – die vaak ontstaan als bijwerking van het Pfizer mRNA-vaccin. Een aantal dagen na plaatsing van het betreffende interview met Prof. Dr. Jan Grandjean door Blckbx.tv, was deze onder druk van Binnenlandse Zaken alweer door YouTube verwijderd. Het summum van professionele propaganda en censuur; het mechanisme van de ‘Spiral of Silence’: iedereen wordt het zwijgen opgelegd en zelfs de vrijzinnigen en dissidenten zullen uiteindelijk zwijgen uit lijfsbehoud.

Als er geen reden in het heden te vinden is om mensen hun basisvrijheden terug te geven, dan kan er altijd wel een reden in een op wazige rekenmodellen geschetst toekomstbeeld worden aangewend als legitimering van de continuering van de uitzonderingstoestand. Voorspellingen wijken echter sterk af van de realiteit.
Hoe ziet de Corona’-’pandemie’ in de UK eruit als we de fake data filteren met de gelekte, ware, NHS-feiten? Inderdaad, het werd allemaal slechts ‘een beetje’ aangedikt.

Cursus pandemiemarketing
Wat ook voor de burger bedenkelijk zou moeten zijn, dat zijn de beelden van de “Cursus Pandemie Marketing”, die Ab Osterhaus organiseerde op 22 januari 2019, lijkende op een generale repetitie voor het ‘covid-narratief 2020’, met Marc van Ranst. De naam van het event was “Communication & Public Engagement” en vond plaats uit hoofde van ESWI, de belangenorganisatie ter bevordering van de vaccinatiebereidheid van burgers, onder leiding van Ab Osterhaus. Op deze conferentie is Marc van Ranst (de Belgische Jaap van Dissel) de gastspreker die met zogenaamde ‘humor en flair’ de Mexicaanse griep ten voorbeeld stelt als groot succes, hoe het volk te belazeren. Immers, België bereikte in die pandemie in 2009 (die later – met uitzondering van een aantal serieus getroffenen – voor de meerderheid vooral een milde griep bleek te zijn) de hoogste vaccinatiegraad in Europa en daar is Van Ranst maar wat trots op. Hij vertelt aan een zaal vol internationale collega-virologen triomfantelijk hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen en deelt hen de kneepjes van het vak: hoe manipuleer je de pers (zorg dat je vanaf de eerste dag in alle talkshows zit en altijd direct en kosteloos beschikbaar bent voor interviews – dagelijkse propagandagarantie), hoe bespeel je de politici en het volk (de gewone burgers, waar hij zich zeer badinerend, krenkend en met een houding van dedain over uitlaat), hoe maak je de intelligente, kritische wetenschappers en burgers, die je leugen over een zogenaamde ‘pandemie’ doorhebben, monddood (door ze te ridiculiseren en weg te zetten als complotdenker) en hoe kun je mensen in angst gijzelen, zodat ze doen wat je wilt, zoals bereid zijn zich te laten vaccineren. Over het enorme aantal mensen dat nog dagelijks te lijden heeft wegens dit in 2009 door Ab Osterhaus (hoofd ESWI) goedgekeurde vaccin, wordt geen woord gesproken: in Nederland alleen al 7.500 gevallen van vaccinatieschade, waaronder narcolepsie, de spierziekte Guillain-Barré en destijds ook veel doodgeboren kinderen…

EU-USA-UK totaal aantal sterfgevallen na ‘vaccinatie’ COVID-19.

Het habeas corpus
‘”Stel” dat er in werkelijkheid geen sprake is van een buitengewoon bedreigend virus’, schrijft Pieter Stuurman op 2 juni 2021 in het het artikel “De grootste misdaad aller tijden?” in het blad Gezond Verstand, ‘dan is “collectieve gezondheid” ook zeker niet de intentie van de gehele covid-campagne. Dan is het niet de bedoeling om de wereldbevolking in bescherming te nemen, maar wordt het virus-narratief uitsluitend ingezet om ongelimiteerd offers te eisen en daarmee de bevolking massaal te ontdoen van haar vrijheden en verworvenheden. Dan is er sprake van een wereldwijd, kwaadaardig offensief tegen de mensheid. Als dit wereldwijde beleid niet legitiem is, maar slechts een gelogen excuus, dan is het afnemen van zelfredzaamheid en zelfbeschikking geen tijdelijk middel in een overmachtssituatie, maar een permanente opzet in een gefingeerde situatie. Dan betekent dat ook dat de wereldwijde injectiecampagne niet de bedoeling heeft de mensheid te beschermen tegen sterfte aan een virus. Die dreiging is dan immers fictief en vaccinatie daartegen daarmee overbodig. En te midden van alle vrijheden die ons worden afgenomen, komt met testen, (sociaal) gedwongen ‘vaccinatie’ en de invoering van het moeten tonen van vaccinatiepaspoorten ook het soevereine recht op het eigen lichaam, het habeas corpus, in het geding.’

Zeer goede wetenschappelijke uitleg door America’s Frontline Doctors over de schade die het vaccin in het menselijk lichaam aanricht.

De angst van een rijke minderheid voor een explosief groeiende arme meerderheid

Staten kunnen helaas gewetenloos zijn richting hun eigen bevolkingen. Sla elk geschiedenisboek maar op een willekeurige bladzijde open. ‘Het ziet ernaar uit dat men met behulp van de ‘pandemie’ van bovenaf een heel nieuw beheersconcept heeft ontworpen en nu wil doorvoeren’, geeft politicoloog en auteur Kees van der Pijl aan in zijn boek “De pandemie van de angst”. ‘Niet zoals eerdere herstructureringen, organisch voortkomend uit de sociale krachtsverhoudingen, maar van bovenaf. De urgentie is dat men – met een explosieve bevolkingstoename van 4 miljard in 1970 naar het hedendaagse 8 miljard –  bang is geworden voor de bevolking. Voor veel van de mensen is er onder kapitalistische verhoudingen geen bestaansrecht meer. Het is duidelijk dat er voor meer dan 2 miljard mensen geen plek meer is in de economie. Het meeste werk zal in de nabije toekomst gedaan worden door robots; digitalisering, automatisering en de overgang naar een kapitalistische informatiemaatschappij zal verder doorzetten, dus aan de top bestaat er angst voor die 2 miljard mensen die overbodig worden en op drift zullen raken. Het is de angst van de top voor ‘een nieuw 1848’, de tijd waarin ook in verschillende Europese landen revoluties plaatsvonden. Dit patroon heeft de heersende elite de afgelopen jaren opnieuw zien gebeuren, zoals de Arabische lente, de omwentelingen in Oost-Europa, Occupy, stakingen, de gele hesjes, de pensioenopstand, de boerenopstand, de ophef en onrust in Nederland over de toeslagenaffaire, de opstand in Chili en in India en de massamigraties – totdat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2020 de noodtoestand uitriep op basis van een ‘pandemie’. De covid-crisis –  geen uitbraak maar een lang voorbereide operatie – als antwoord vanuit het politieke, elitaire en farmaceutische complex op de groeiende onrust van een sterk toenemende wereldbevolking en de financiële crash in 2019; een antwoord hierop in de vorm van een autoritaire, totalitaire staat – een dictatuur – die nieuwe digitale en farmaceutische mogelijkheden gebruikt voor repressie, permanente bewaking en in het slechtste geval, ontvolking.’
“Wij worden bij de neus genomen en zij zijn door de mand gevallen”, zegt Emeritus hoogleraar Pierre Capel in een video die hij op 10 juli plaatste op zijn YouTube-kanaal. “In de Gouden Eeuw verrijkte een kleine, rijke elite zich door slaven te verhandelen en voor zich te laten werken. Ook in onze tijd is er niets nieuws onder de zon. Want ook nu weer is er een kleine, rijke elite die mondiaal onze vrijheden probeert in te perken. Slaven, lijfeigenen en horigen zullen daar ooit van bevrijd worden.”

Spoor van uitgelekte Pfizer-vaccincontracten met overheden bevestigt de instemming voor het uitvoeren van een biologisch experiment op burgers en een totale belemmering van de geneeskunde

Uitgelekte, dubieuze, vaccincontracten
De verbetenheid waarmee de injectiecampagne wordt gevoerd en gezien wordt als ‘de enige oplossing uit deze crisis’ (er bestaan geneesmiddelen -zoals Ivermectine en HCQ- die artsen plots verboden werd om voor te schrijven), duidt dan op volstrekt andere doelen dan bescherming van de volksgezondheid. Na een lek, waardoor het (geheime) contract dat Pfizer met Europese overheden gesloten heeft, is onderschept, blijkt dat het geen wonder is dat noch Ivermectine noch HCQ gebruikt mochten worden: Pfizer had reeds afgedwongen dat het contract door overheden niet ongeldig kan worden verklaard indien er geneesmiddelen voor covid mochten verschijnen. Het vaccincontract maakt duidelijk waarom de autoriteiten destijds de aanval openden op middelen als Ivermectine en HCQ. Er zijn dus mensen gestorven aan ‘covid’ doordat een medicijn dat mensen beter had kunnen maken niet ingezet mochten worden. Het werd moedwillig weggehouden door de Big Pharma én de overheid. Toen dit contract ondertekend werd, was al bekend dat in andere landen zeer goede resultaten met Ivermectine en HCQ/zink behaald werden. Mijn hart gaat uit naar de nabestaanden.

Overeenkomst die landen met Pfizer hadden, staat hen niet toe om aan hun contract te ontsnappen. Zelfs als er een medicijn wordt gevonden om COVID-19 te behandelen, kan het contract niet worden ontbonden.

Daarnaast is er in het vaccincontract dat overheden met Pfizer hebben gesloten, ondertekend dat deze overheden Pfizer zullen verdedigen en beschermen tegen alles wat Pfizer kan schaden en dat de (Nederlandse) wet voor hen dus niet geldt. Hoe kan iemand met goed fatsoen dit ondertekenen?

Deze overeenkomst staat boven alle lokale wetten van de Staat.
“De koper stemt er hierbij mee in om Pfizer, BioNTech (en) hun gelieerde ondernemingen te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle rechtszaken, claims, acties, eisen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, schikkingen, boetes, boetes, kosten en uitgaven.”
Het lijkt wel alsof Pfizer aan beide kanten van de tafel heeft gezeten bij het ondertekenen van dit vaccincontract…

Als je het contract doorleest, dan kan er haast geen andere conclusie getrokken worden dan dat het hier een wurgcontract betreft. Hoe is het mogelijk dat de Nederlandse Staat hiermee instemt? Wat voor druk is hier uitgeoefend?

Leveringsvoorwaarde: de koper moet Pfizer bescherming bieden tegen aansprakelijkheid voor claims en alle verliezen, moet deze implementeren via wettelijke of regelgevende vereisten, en de toereikendheid van dergelijke inspanningen zal naar eigen goeddunken van Pfizer zijn.
Bestaan zulke bevoordelende contracten ook voor ons als burgers?
De koper doet afstand van elk recht op immuniteit en ziet af van elke wet die de verplichting om schadevergoeding aan Pfizer te betalen zou kunnen beperken. Commentaar: de rechtbank in New York heeft de bevoegdheid om internationale activa van een land vast te houden als het land het contract niet nakomt.
“Pfizer zal beslissen over de noodzakelijke aanpassingen van het aantal gecontracteerde doses en het leveringsschema dat verschuldigd is aan de koper, op basis van door Pfizer te bepalen principes. De koper wordt geacht in te stemmen met elke herziening.”
Lange termijn effecten en efficiëntie: “De koper erkent dat de langetermijneffecten en werkzaamheid van het vaccin momenteel niet bekend zijn en dat er mogelijk nadelige effecten van het vaccin bestaan die momenteel niet bekend zijn.”

Op basis van de uitgelekte Pfizercontracten kan tot nu toe in ieder geval al vastgesteld worden dat Ivermectine en HCQ geboycot zijn, de langetermijneffecten onbekend zijn, de efficiëntie van het vaccin onbekend is en dat voor de farma blijkbaar de nationale wetten niet van toepassing zijn. In dat geval is iedere overheid die dit tekende aan te klagen voor het uitvoeren van een biologisch experiment op haar burgers en voor een totale belemmering van de geneeskunde.

Het onder de noemer ’trade secret’ verborgen gehouden bestanddeel van álle vocid-vaccins is in het web van patenten te achterhalen:
het toxische ALC-0159 ‘core-shell structured glycol functionalized graphene’

Alle coronavaccins bevatten zogenaamde ‘nanoparticles’. Als men bijvoorbeeld naar het Moderna-patent kijkt, dan ziet men hierin vermeld dat het vaccin gebaseerd is op ‘Graphene Lipid Nanotechnology’ (bron: Global Patent for 2019-nCov Vaccines’ Graphene Lipid Nanotechnology).

Patent van het Moderna-vaccin

In het patent worden verschillende hulpstoffen beschreven, die ten behoeve van de in de vaccins toegepaste nanotechnologie zijn gebruikt. Deze hulpstoffen zijn ook vermeld in de patenten van Pfizer en de overige vaccinproducenten. Bovenstaand patent, ‘MODERNA/NIH WIPO PCT WO 2020/160397’, gegoten in een document van 193 bladzijden, bevat nergens de letterlijke benaming van de toxische en essentiële hulpstof die in het vaccin is verwerkt. De meegedeelde reden van de farmaceuten voor het weglaten van deze essentiële ‘excipient’ (hulpstof) is het zogenaamde ‘handelsgeheim’: het recht dat een farmaceut heeft om vertrouwelijke, en vanuit concurrentieoogpunt waardevolle informatie, geheim te houden. Dit geheim ligt echter ‘op straat’. Het is maar goed ook. Alsof sommige zaken zo moeten gaan, want als de farmaceut de kennis heeft – en daar mag gerust op vertrouwd worden – welk een impact deze stof op het menselijke lichaam heeft, dan doemen er toch akelige vermoedens op dat deze hulpstof willens en wetens niet met naam in het patent is opgenomen, maar in een gecodeerde, verhulde vorm.

Welke gevaarlijke stof zit er in de Pfizer BNT162b- en COVID-injecties?
De nucleoside-gemodificeerde messenger RNA (mRNA) is op zichzelf niet voldoende stabiel om lange duur in stand te blijven. Het raakt gemakkelijk en snel aangetast door natuurlijke invloeden van de omgeving (zoals warmte en vocht) en verliest dan zijn functie. De farmaceuten hebben voor het opheffen van deze labiliteit een oplossing gezocht, met hulp van de nanotechnologie die Musk en Gates voor hen beschikbaar maakte. De voor de mRNA benodigde biosfeer werd zo gecreëerd, met hulp van vier zogenaamde nano-‘lipiden’.
Er zijn in totaal vier hulpstoffen ten behoeve van de nanodeeltjes in de vaccins gebruikt: colestorol, phospholipid, Ionisable lipid en pegylated lipid. Het probleem schuilt in één van deze vier lipiden: de pegylated lipid. Deze lipide is weer gelinkt aan een patent dat geregistreerd staat onder de codenaam ‘ALC-0159’. Dit patent, ‘ALC-0159’, is geregistreerd door een bedrijf in China: Sinopeg. Het Chinese Sinopeg patenteerde op 1 september 2020, ten behoeve van vloeistof van de covid-vaccins, de hulpstof ‘ALC-0159‘: ‘core-shell structured glycol functionalized graphene’ for energy storage polymer dielectrics. In het Nederlands heet dit: grafeenoxide. Hieronder volgt een aantal weergaven van de documentatie inzake de bovenstaande beschrijving.

De pegylated lipid, Sinopeg
De covid-vaccinhulpstof grafeenoxide, door Sinopeg
COVID-19-vaccinhulpstof ALC-0159: grafeenoxide
Het web van coderingen ontrafeld

Grafeenoxide,
is dat ongezond?

Uit onderzoek dat reeds gedaan is inzake de stof grafeenoxide, is het volgende inmiddels bekend:
Grafeen is een stof die zeer gemakkelijk het menselijke celmembraan door kan dringen. Grafeenoxide is een giftige, chemische stof die trombose en bloedklonters kan veroorzaken, het immuunsysteem kan ondermijnen en kan leiden tot een cytokinestorm. Als er in korte tijd veel cytokinen, ontstekingseiwitten, worden uitgescheiden, kan dit leiden tot orgaanfalen en tenslotte de dood. Grafeenoxide stapelt zich op in de longen en kan zo een dubbele longontsteking triggeren. Vergiftiging door grafeenoxide kan zorgen voor een metaalachtige smaak in de mond en kan leiden tot geur- en smaakverlies. Grafeenoxide is extreem krachtig en sterk in aerosolen, net als het vermeende SARS-CoV-2, stellen onderzoekers. Zoals elk materiaal zou ook grafeenoxide een ‘elektronische absorptieband’ hebben. Dit betekent dat grafeenoxide boven een bepaalde frequentie onze natuurlijke glutathionreserve kan afbreken, die de meest krachtige antioxidant van ons lichaam vormt. Hierdoor kan schade aan de weefsels van het lichaam worden toegebracht, wat normaliter voorkomen wordt door de aanwezigheid van het antioxidant glutathion.

Grafeenoxide en 5G:
een gevaarlijke combinatie

Grafeen is een supergeleider van elektriciteit en elektromagnetische velden. Juist de frequentieband die grafeenoxide zeer schadelijk maakt voor de mens, wordt – volgens de onderzoekers – uitgezonden in de emissiebandbreedtes van de nieuwe draadloze 5G-technologie. Grafeenoxide is het hoofdbestanddeel van de zogenaamde hydrogel, de vloeistof die een interface bewerkstelligt tussen het menselijk lichaam en het internet (uitgevonden in opdracht van en gesponsord door de Foundations van Musk en Gates). Deze vaccins zijn, uit wat men op basis van de vastgelegde patenten mag afleiden, ontworpen ten behoeve van een interactiviteit tussen de mens en 5G. Het biedt de Big Tech, de Big Pharma en de heersende elite (‘overheden’ en ‘gezondheids’-organisaties) mogelijkheden ten aanzien van onder andere controle over en registratie en beïnvloeding van menselijke gedachten, gevoelens, emoties, sensaties en het hormoonsysteem, met behulp van elektromagnetisch gerichte bundels van onder andere 5G. De voorwaarde voor een gegarandeerde continuering van manipulatie van de lichamelijke en geestelijke mens, is dat het burgers verplicht wordt om iedere 6 maanden (of ieder kwartaal) nieuwe vaccin-boosters toe te laten dienen, om zo voldoende grafeenoxide in het lichaam te houden en om zo in de interactie met de elektromagnetische velden van 5G te kunnen verblijven. Het is wellicht ten overvloede om u bij dezen mede te delen dat een voortdurende toediening en opeenstapeling van grafeenoxide het menselijk lichaam uiteindelijk fataal zal worden.

Een eerlijker advies van je zorgverzekeraar kun je niet krijgen: “Als je je laat vaccineren, neem je deel aan een medisch experiment; dan neem je dus zelf een risico en heb je bij geleden vaccinatieschade geen recht op schadevergoeding.” Medewerker zorgverzekeraar: “Ik laat mij niet vaccineren; ik adviseer u ook om het niet te doen.” Luister naar dit gesprek en trek zelf uw conclusies…

Waar bij de installatie van het Derde Rijk minderheden hun leven nog per schip naar andere continenten veilig konden stellen, zijn we nu, gedreven in een fuik, aan het lot overgeleverd

Terwijl ik me als burger druk maak om de gelekte Pfizer-wurgcontracten en de aanwezigheid van een zeer toxische stof in de covid-vaccins – met daaraan (elektromagnetisch) gekoppelde manipulatieve technieken -, wordt er met geen woord over gerept in de kranten, die dagelijks wel met euforie berichten over de toegenomen miljardenwinsten van de farmaceuten, het belang van verplichte vaccinatie en die de burgers schaamteloos al voorbereiden op een moreel terechte uitsluiting van ongevaccineerde mensen uit de maatschappij, met middelen zoals gedwongen ontslag, reisverbod, winkelverbod, ontzegging van de toegang tot fysiek onderwijs, het stopzetten van hun kinderbijslag of uitkering.
Met elke dag die verstrijkt, haal ik met nog meer vrees de krant uit de bus. Ben ik de enige lezer die waarneemt dat het woord ‘ongevaccineerd’ onethisch begint te resoneren, zoals de woorden ‘Jood’ in de jaren dertig en ‘zwarte Amerikanen’ in de jaren zestig? Als we vanaf onze zitbanken kijken naar documentaires over het ´Stanford experiment’ in 1970, het fascisme, de terreur van Hitler en zijn massale burgeraanhang in de vorige eeuw of Martin Luther King, over de tijd dat de ‘zwarte bevolking’ niet mocht stemmen, op straat gelyncht werd en als paria op slechts aangewezen plekken in bussen en bioscopen mocht plaatsnemen, dan wordt dit alles door de tv-kijkende goegemeente verschrikkelijk onethisch en onmenselijk gevonden. Maar gelukkig is het allemaal lang geleden. Geen mens die het ziet: we bevinden ons in deze tijd met zijn allen in deze omstandigheden, op wereldwijde schaal…

En verbazingwekkend is dat de mensen die zichzelf verschrikkelijke ‘deugerds’ vinden, tijdens schoollessen over de Tweede Wereldoorlog zich altijd voorstelden dat zij in zo’n tijd zeker tot de groep van de helden van het verzet hadden behoord; juist deze groep schijnheilige mensen ontzegt nu een minderheidsgroep de toegang tot musea (waarin vaak juist dit beladen thema is tentoongesteld…), restaurants, winkels en alle voorzieningen, geeft niet-geteste en/of ongevaccineerde mensen de schuld van het voorbestaan van een virus en ziet tenslotte zijn medemens zelf als virus.

Al ziende blind en al horende doof… en vooral onwetend, dat zij nu in hun gedrag, in hun woorden en in hun handelen demonstreren zelf de aanhangers van van een gewetenloos fascisme te zijn geworden. Helaas ben ik, in mijn hoog-gevoeligheid, een persoon die sterk signalen oppikt (niet alleen uit deze derde dimensie) en al gauw voorziet dat er geen leefbare toekomst meer is en beter alvast ‘de koffers van ons gezinnetje kunnen worden ingepakt’. Voor het eerst is er echter geen toevluchtsoord, geen plekje in de wereld waar ik aan de terreur kan ontsnappen. Voor het eerst is de agenda wereldwijd uitgerold.
Waar bij de installatie van het Derde Rijk minderheden hun leven nog per schip naar andere continenten veilig konden stellen, zijn we nu, gedreven in een fuik, aan het lot overgeleverd. Nu begrijp ik waarom ik de afgelopen twintig jaar zo intensief heb gewijd aan wereldse onthechting en aan de verdieping van het inzicht dat we een onsterfelijke ziel zijn, die gewoon weer verder gaat, na een natuurlijke – of door de gevestigde, duistere machtselite, veroorzaakte – lichamelijke dood. De geschriften van de Katharen bieden nu een extra handreiking en troost.


Er bestaat geen enkel bewijs dat het massaal accepteren van deze experimentele ‘vaccins’ (gentherapieën) goed voor onze gezondheid zal zijn en schade als gevolg van mondiale inenting zal uitblijven. Ook is er geen enkel bewijs dat de injectie het alsnog besmet raken met en ziek worden van covid voorkomt. Zelfs een mainstream blad als de Volkskrant berichtte op 20 juli 2021 dat de ‘deltavariant zich ook verspreidt via gevaccineerden’. Een andere vraag waarop geen duidelijk antwoord wordt gegeven, gaat over een zeer grote groep mensen die reeds immuniteit geniet: waarom mogen deze mensen zich niet laten testen op T-cellen? Onderzoek in India wijst uit dat 67 procent van de bevolking reeds immuun is en dit met een vaccinatiegraad van 7 procent.

ONGEVACCINEERDE MENSEN DE SCHULD GEVEN VAN NIEUWE VIRUSVARIANTEN IS ONWETENSCHAPPELIJK EN GEMIKT OP HET ZAAIEN VAN VERDEELDHEID EN HAAT

Alle virussen muteren, en overheden, media en personen die proberen bepaalde mensen de schuld te geven van dit fenomeen is zowel onwetenschappelijk alsook bewust gericht op het zaaien van haat richting een bevolkingsgroep. Het huidige ziekenhuisopname- en sterftecijfer van de Delta-varianten is aanzienlijk lager dan bij eerdere varianten en daarom zijn de horrorverhalen eromheen volkomen misplaatst. Of massale vaccinatie leidt tot selectiedruk die resulteert in varianten die de door vaccin geïnduceerde immuniteit kunnen omzeilen, zal in de loop van de tijd duidelijk worden als we de internationale gegevens en timing van de uitrol van vaccins onderzoeken. Het is zeker een onderwerp dat zorgvuldig moet worden onderzocht, aangezien er een tot nu toe onbewezen (maar niet verdisconteerde) theoretische mogelijkheid is dat vaccinatie de situatie van ‘gemuteerde varianten’ verergert. Verschillende media brengen echter het verhaal naar buiten waarin wordt beweerd dat ongevaccineerde mensen hun eigen gezondheid en die van anderen op het spel zetten en fabrieken van coronavirusvarianten zijn.

“You will own nothing and be happy”
‘Over het algemeen weigert zowel de gesloten gepolitiseerde wetenschap op medisch gebied, alsook de hermetisch gesloten reguliere media om de overduidelijke catastrofale gevolgen van de toediening van injecties mee te delen aan het brede publiek’, schrijft Karel van Wolferen in zijn artikel ‘Gekaapte instituties’ (30 juni 2021). ‘Van redactionele onafhankelijkheid is weinig overgebleven, omdat eigendom en dus zeggenschap over dagbladen en tv-programma’s sterk is verengd door een klein clubje miljardairs. Het is overduidelijk dat het ouderwetse kapitalisme, het mkb en de middenklasse door de maatregelen worden doodgeknepen. De grootste vermogensbeheerders, de farma-industrie en de media behoren elkaar door kruiselings aandeelhouderschap onderling toe. Wat overblijft is een modern feodaal stelsel met aan de top ‘bezitters’ die zullen proberen om al ons bezit, van grondrechten tot en met onze huizen en landbouwgrond (controle over onze voedselketen), te elimineren.’
Een letterlijke knechting van burgers – met inzet van spionage- en controlemiddelen, biometrische paspoorten, 5G (crowd control en hoogfrequente ziekteveroorzaker), politiestaatmethodes, regelmatig terugkerende klimaat- of pandemie-lockdowns (de wetgeving is hier al op ingericht en de RKI-plannen van de volgende lockdown in de herfst en winter ’21 zijn reeds uitgelekt ), afschaffing van het geldsysteem (het geldsysteem is na 2008 in de herfst van 2019 opnieuw in elkaar gestort, waardoor de geldpersen na ‘de redding’ van onder andere de repomarkt overuren draaien en hier wordt geen ruchtbaarheid aan gegeven), invoering van een sociaal kredietsysteem (wie niet doet wat de overheid wil, krijgt geen geld) en de herinvoering van de gehoorzaamheidsmaskers – die daardoor ophouden burgers te zijn. “You will own nothing and be happy” (één van de ideologische Sustainable Development Goals die onder meer door de VN zijn geformuleerd onder de noemer ‘Agenda 2030’).

Gelekt document RKI: nieuwe lockdown 2021 in herfst en winter. Nederland zal dan mogelijk dit plan volgen.

Volg de geldtransacties en patenten en kom uit bij de werkelijke agenda
‘Het kan toch niet dat deze industrietak, de farmaceutische industrie, in samenwerking met de overheden daadwerkelijk het leven van miljoenen, van miljarden mensen op het spel zet?’ Dit is een vraag die mensen stellen bij wie deze duistere intentie hun voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Het antwoord is helaas: “Ja hoor, dat kan.” Sterker nog: het gebeurde iets meer dan 76 jaar geleden ook. Het werd al die jaren in de doofpot gestopt. De bewijzen zijn echter gewoon vindbaar in de 40.000 pagina’s van het Nürnberger Kriegsverbrecher-Tribunal 1947/1948.
Weten mensen bijvoorbeeld dat het concentratie- en massavernietigingskamp Auschwitz voor de volle honderd procent eigendom was van het farma-/ chemiebedrijf IG Farben (Bayer, HOECHST en BASF)? Dat is slechts één schandaal dat onder het tapijt is geveegd. Later in deze tekst zullen nog veel meer zaken die deze industrietak op zijn kerfstok heeft, tegen het licht worden gehouden. Het spoor dat deze farma-misdadigers tegen de mensheid destijds achterlieten is een reeks van vastgelegde patenten en opvallende geldtransacties (‘follow the money’) in de voorbereiding van de beschadiging en vernietiging van honderden miljoenen mensenlevens.

Gates – die aandeelhouder is van Pfizer én de grootste sponsor is van de WHO – maakte er reeds in 2011 geen geheim van dat hij middels inzet van een vaccin de bevolking wilde uitroeien. En nu, in 2021, vertrouwen mensen blind op de WHO (met als hoofdsponsor: Gates – wie betaalt die bepaalt), de overheden (die het beleid van de WHO – dus van Gates – uitvoeren), op het RIVM (uitvoerder van de farmaceut). En het kost Gates geen enkele moeite: mensen zetten elkaar wel onder druk om de prik te halen. Het gros van het volk voert wél onderzoek uit alvorens een auto aan te schaffen, maar laat zich injecteren zonder allereerst te onderzoeken wat er daadwerkelijk in de vloeistof zit en wie de aandeelhouders van de vaccinaanbieders zijn: Gates en de gehele oligarchie, die er nooit heimelijk over heeft gesproken om te willen ontvolken en daar eerst middels het belastinggeld van de slachtoffers voor betaald te krijgen. Ik veroordeel niet; ik signaleer enkel dit fenomeen. Om eerlijk te zijn: bij mij zijn er véle tranen gevloeid; ik ben er werkelijk kapot van dat lieve mensen (ook in mijn kring) zijn opgelicht in hun oprechte goedheid: ‘je doet het voor een ander’. Mijn hart gaat uit naar alle mensen die onterecht vertrouwen hebben gegeven aan deze misdadige bende en Hugo de Jonge (die inmiddels veelal bekend staat onder de naam ‘prikpooier’). Er zijn op basis van de cijfers van het Europese Lareb al 20.582 mensen overleden en 1.960.607 mensen met ernstige bijwerkingen wegens het covid-vaccin

Toevallig’ dat dit in de huidige tijd opnieuw het herkenbare patroon is. De aandelen van het chemisch farmaceutisch concern IG Farben, de belangrijkste oorlogsbuit van de geallieerden, kwamen in 1945 onder controle van de investeringsfondsen Rockefeller. Volg onder andere deze Amerikaanse erfgenaam van IG-Farben met de bijbehorende kennis over hoe massaal ziekte (het verdienmodel en bestaansrecht van farmaceuten) en dood te verwezenlijken, volg onder andere deze Rockefeller Foundation en de aanverwante Foundation van Gates; volg de patenten en het geld en je komt uit bij de werkelijke agenda die sinds 2020 over ons is uitgerold.

Om dit fenomeen te begrijpen dienen we eerst zo’n 144 jaar terug te gaan in de tijd.

Een imperium ontstaat middels het kopiëren van natuurlijke stoffen

We leven op een planeet die ons voedsel geeft. Dit voedsel bestaat in eerste instantie uit planten. Deze bevatten in de natuur voorkomende stoffen, die in symbiose met ons en andere levende wezens onze planeet verrijken, ons voeden, laten groeien en gezond maken. Belangrijke ingrediënten van deze planten zijn vitaminen, mineralen en structuurelementen (fyto-biologische elementen). Duizenden jaren lang dacht niemand over het uitpluizen van de samenstelling van planten na, totdat een kleine groep besloot dat te veranderen. De kennis van de mensheid was gegroeid en de nieuwsgierigheid daagde deze groep uit te begrijpen waaruit deze planten exact waren samengesteld. Ze analyseerden de natuur, zoals bijvoorbeeld de wilgenschors, en isoleerden daaruit een structuur die men salicylzuren noemde. Hieruit haalde men een molecuul dat iedereen vandaag de dag kent: acetylsalicylzuur (aspirine). Daarvoor hoefde men het natuurlijke molecuul slechts lichtjes aan te passen. De wilg was een van de weinige planten waarvan het geheim thans werd ontsluierd.

In het jaar 1897 werd in Duitsland het ‘Jahrbuch über die Fortschritte der Chemie’ uitgegeven. Hierin staan honderden pagina’s met natuurmoleculen die toen al bekend waren. Deze natuurlijke bestanddelen werden ontdekt, geanalyseerd, beschreven en synthetisch nagemaakt door de zogenaamde ‘Chemiker’, ofwel chemici.

Chemische modificatie; het ‘Lego’-principe
Er volgden na 1897 nog vele nieuwe jaarboeken. Recent ontdekte moleculen werden als een Lego-bouwwerk opgesomd en geregistreerd, ook wel het Lego-principe genoemd. Rode, blauwe en gele steentjes staan voor stikstof-, koolstof- en waterstofmoleculen.

Zo’n honderdvijftig jaar geleden, toen op de meeste continenten landbouw nog de belangrijkste bron van inkomsten was, werd in Duitsland een groep experts opgericht. Zij wilden de natuur niet alleen begrijpen, maar ook nabouwen. Rond 1877 was deze groep er rotsvast van overtuigd dat, wanneer men de natuur wilde nabouwen en ‘voor God wilde spelen’, men deze natuur ook moest bezitten. En wanneer men de natuur wil bezitten, en dus ook haar nabouwproducten, heeft men een stempel nodig dat aangeeft: dit is mijn molecuul. Dit stempel bevindt zich op een ‘Patent Urkunde’, octrooi, ofwel patent. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 1877 een van de eerste patenten in de nieuwe Duitse octrooiwetgeving afkomstig was van BASF, een van de toenmalige grootste chemieconcerns.

De wereldveroveringsplannen van het farma- en chemiekartel in drie stappen
Het probleem waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd – de aanspraken van een groep die zich de natuur heeft toegeëigend – bevat drie hoofdelementen. In de eerste plaats kopieert men de natuur. Men bouwt deze synthetisch na. In de tweede plaats eigent men zich alle denkbare ‘moleculen’ in deze natuur toe door middel van patenten. En in de derde plaats bouwt men een wereldwijd monopolie op voor zijn chemische en farmaceutische producten doordat het patentrecht – desnoods met behulp van geweld –  aan andere landen opgedrongen wordt.

Bayer-directeur Karl Duisberg verlangde in 1904 in zijn ‘Denkschrift’ het samensmelten van Bayer, BASF, HOECHST en andere Duitse chemiebedrijven om de heerschappij van de Duitse chemische industrie wereldwijd te garanderen. Men wilde geen concurrentie, maar beheersing. Logischerwijze kwam men op het idee om de toenmalige machthebber, keizer Wilhelm II, die in Berlijn regeerde, te overtuigen van deze wereldwijde verovering. De Duitse chemische industrie en de Duitse keizer beraamden samen de eerste militaire poging om deze nieuwe industrietak over de hele wereld te verspreiden en hem te bezitten.

De oorlogsverklaring, ondertekend door keizer Wilhelm en de toenmalige kanselier Bethmann-Hollweg, vormde het startschot voor de Eerste Wereldoorlog. ‘Wij, Wilhelm, van Gods Genade, verklaren de oorlog.’

Zes weken na de oorlogsverklaring, op 31 juli 1914, noteerde de toenmalige kanselier waar deze oorlog eigenlijk om draaide: ‘Het doel is de oprichting van een Midden-Europese handelsorganisatie door gemeenschappelijke douaneafspraken, inbegrepen Frankrijk, België, Nederland, Denemarken, Oostenrijk-Hongarije, Italië, Zweden en Noorwegen (Offizielles Kriegsziel der Kaiser-/Kartell-Koalition, ‘September-Programm’ vom 09.09.1914)

Spoor van patenten als voorbereiding op de
Eerste Wereldoorlog

Deze organisatie, onder Duitse leiding, moest de economische suprematie van Duitsland over Midden-Europa stabiliseren. Het oorlogsdoel was ook een Midden-Europese handelsorganisatie. De chemische en farmaceutische industrie, die de producten voor deze nieuwe wereldmarkt produceerde, ontwikkelde ook de methoden om deze oorlog te winnen. Bijvoorbeeld BASF: de BASF-wetenschapper Fritz Haber ontdekte dat men uit stikstof in de lucht, onder druk en in combinatie met hitte, ammoniak kan produceren – de grondstof voor TNT en dus ook voor bommen. De BASF-chemici ontdekten dus hoe men uit lucht bommen kan ontwikkelen en vroegen hiervoor een patent aan. Keizer Wilhelm kon er vanaf nu op rekenen dat er aan bommen voor de zege geen gebrek zou zijn.

Enkele honderden kilometers van de BASF-centrale in Ludwigshafen bevond zich in Leverkussen het hoofdkantoor van Bayer. Ook daar dacht men na over een manier om de verovering van de wereld zo snel mogelijk succesvol af te sluiten. En zo produceerde het chemieconcern Bayer, na hiervoor eerst het patent te hebben aangevraagd, het gifgas dat in de Eerste Wereldoorlog voor het eerst werd gebruikt.

Zoals we weten is de wereldverovering door het farma- en chemiekartel in de Eerste Wereldoorlog mislukt. Met de oorlogsvoering had ditzelfde farmaceutisch-chemisch complex echter honderden miljoenen verdiend. De opperman, keizer Wilhelm, moest na de nederlaag aftreden. De concernleiders bleven echter aanwezig.

‘Der Rat der Götter’
Acht jaar na de mislukking van het eerste veroveringsavontuur van het chemiekartel vond de officiële fusie van de Duitse chemie-industrie plaats. Het IG Farben-kartel fuseerde tot een naamloze vennootschap.
In 1926 had deze vennootschap al een bedrijfswaarde van 11 miljard Reichsmark en werkten er meer dan 80.000 mensen. De leden van de raad van toezicht, bestaande uit de concernleiders die verantwoordelijk waren voor de het verklaren van de Eerste Wereldoorlog, noemden zich ‘Der Rat der Götter’, de raad van de goden. Men was niet bescheiden. De oorlog werd verloren, 20 miljoen mensen waren hierbij omgekomen, maar het chemiekartel ging als goden verder.

Op 24 maart 1931 sprak Carl Duisberg, intussen directeur van IG Farben, de Beierse industriële vereniging toe. Hij vertelde: ‘’Alleen een gesloten handelsblok van Bordeaux tot Sofia zal Europa de economische ruggengraat geven die daarmee toelaat om haar belang voor de wereld te handhaven.”
Een handelsblok van Bordeaux tot Sofia – in het belang van de chemie en de farmaceutica.

‘Der Rat der Götter’

IG Farben investeert meer dan 40 miljoen Reischsmark in de nazi-partij

Korte tijd later brachten IG Farben en het Bayer-concern hun eerste handboek uit. Die bevatte een lijst van de tot dan toe ontwikkelde farmapreparaten – toen al meer dan 200 stuks. De wereldkaart op dat handboek toonde waarvoor deze preparaten bestemd waren: het waren gepatenteerde farmapreparaten voor de hele wereld.

Het was geen verrassing dat het kartel met het oog op een dergelijke marktplanning nadacht over een manier om dit doel te bereiken. Hoewel men de Eerste Wereldoorlog had verloren, was er een nieuwe radicale groepering, de nazi’s, die het nogmaals wilden proberen. En zo investeerde IG Farben meer dan 40 miljoen Reichsmark in de verkiezingscampagne van de nazipartij, wat uit de officiële documenten van het Neurenberg-tribunaal tegen IG Farben blijkt.

Valse vlag – operatie ‘Reichstagbrand’
Iedereen kent wel de belangrijke gebeurtenis, ‘der Reichstagbrand’ – de brandstichting in het Duitse parlement. Wanneer men het Duitse tijdschrift ‘Der Spiegel’ van destijds openslaat, leest men het verhaaltje dat uitgaat van een dader. Volgens dit artikel heeft de Nederlander Marinus van der Lubbe duizenden bussen benzine in een half uur tijd aangestoken. De documenten van het Neurenberg-tribunaal spreken een andere taal. Daar toont men het document van een overschrijving van de naamloze vennootschap IG Farben. Het chemiekartel maakte op de ochtend na de brand in de Rijksdag 400.000 Reichsmark over op de derdenrekening van de nazi’s. Uitgekiend werk. Tijdens het Proces van Neurenberg verklaarde Generaal Franz Halder onder ede, dat Göring op 20 april 1942 had gepocht dat hij de brand had gesticht. Bruno Loerzer verklaarde al op 28 februari 1933 in een gesprek met Albrecht Freiherr von Freyberg-Eisenberg-Allmendingen: “Ich verstehe nicht, was die Leute alle für einen Unsinn über den Reichstagsbrand verbreiten. Ich habe von meinem Freunde Göring mit einer Gruppe von SA-Männern den Auftrag bekommen, den Reichstag anzuzünden.”

Zowel voor het IG Farben-kartel als voor de nazi’s was het duidelijk wat de brand in de Rijksdag betekende: het einde van de democratie. Wellicht herkent men hier de parallellen met de huidige maatschappelijke, door de farmaceuten medegefinancierde en voorbereide, implementatie van een virus-narratief als valse vlag-operatie en als excuus voor de zogenaamde noodzakelijke invoering van tijdelijke noodwetten met permanente maatregelen (lees: schendingen), als inlassing van het einde van de democratie?  *Verderop in dit blog wordt dit verder toegelicht.

De coupplegers vertoonden zich al snel samen in het openbaar. In oktober 1933, een half jaar na het omverwerpen van de democratie, ontmoette IG Farben-directeur Schmitz Adolf Hitler in München. Daar werd de staatsgreep gevierd.

Op 7 maart 1936 gaf Adolf Hitler in Berlijn een toespraak waarin hij het volgende zei: ‘De Europese volkeren zijn nu eenmaal een familie op deze wereld. Het is niet slim om te denken dat we, in een dergelijk beperkt huis als Europa, een volksgemeenschap van verschillende rechtsorden en rechtswaarderingen in stand kunnen houden.’

Der Reichstagbrand

Walter Hallstein:
juridisch chef-strateeg van het naziregime en stichtend voorzitter van de Europese Unie

Drie jaar later houdt Walter Hallstein, een juridisch chef-strateeg van het naziregime, een toespraak in de stad Rostock in het noordoosten van Duitsland. Hierin doet hij in detail de nieuwe rechtsorde in de door Duitsland geannexeerde landen uit de doeken, waaronder het burgerlijk recht, strafrecht, handelsrecht en patentrecht. Hierin vormt ‘das Gesetz zur Blut und Ehre’ de belangrijkste wet. Men wilde de eigen heerschappij in de veroverde landen garanderen. Deze Walter Hallstein, in 1939 de auteur van het plan voor de veroverde landen, werd 18 jaar later aangesteld als stichtend voorzitter van de Brusselse Europese Unie! Tien jaar lang was hij de hoofdarchitect van deze ‘constructie’. Bij het lezen van deze feiten kun je verwonderd en verrast zijn door de openheid waarmee de machthebbers voor hun plannen uitkwamen. Toen het in de jaren vijftig over de oprichting van de EU ging, zei niemand van de politiek verantwoordelijken: ‘Wij willen jou, Walter Hallstein, gezien je nazi-verleden er helemaal niet bij hebben.’ Hallsteins openingstoespraak uit 1938 legde echter duidelijk de basis om deze man willens en wetens tot architect van de Europese Unie te maken.

Walter Hallstein, in 1939 de auteur van het plan voor de veroverde landen, werd 18 jaar later aangesteld als stichtend voorzitter van de Brusselse Europese Unie.

De hoofdzetel van IG Farben bevond zich in Frankfurt. Naast het hoofdkwartier in Frankfurt had IG Farben ook een coördinatiekantoor, in Berlijn. Dit huis heette ‘Berlin Nordwest 7’. En via dit politbureau van IG Farben in Berlijn werden de veroveringstochten van het chemie- en farmaceuticakartel met het naziregime gecoördineerd, net als de geplande structuur van Europa en de wereld volgens de zogenaamde ‘eindzege’.

Vlak na de bezetting van Frankrijk benaderde IG Farben in juli 1940 Hitler met de volgende boodschap: bij de herschikking van Europa moet als eerste het patentrecht opnieuw worden gedefinieerd. Uit de brief van IG Farben van 20 juli 1940: ‘Dat onder Duitse leiding een Europese ruimte ontstaat die naast Groot-Duitsland een reeks verder soevereine staten beslaat, een handelseenheid vormt en indien mogelijk later een douane- en muntunie zal vormen. Als meest verregaande en ideale oplossing wordt uitgegaan van eenheidsoctrooi voor de hele Europese unie onder Duitse leiding, waarbij het formele en materiele patentrecht door een wet zal worden geregeld.’ Bron: document van het Internationale Militaire Tribunaal uit het IG Farbenproces.

Zestig miljoen mensen betaalden de tweede poging tot militaire wereldverovering van het chemie- en farmaceuticakartel met hun leven.

Bayer, BASF, HOECHST (IG Farben) 100 procent eigenaar van ‘der IG Auschwitz’
Met een oppervlakte van 24 vierkante kilometer was het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz het grootste industriecomplex in die tijd en 100 procent dochter van IG Farben (Bayer, BASF en HOECHST). Jaarlijks vinden gedenkdiensten plaats voor de slachtoffers van het concentratiekamp (slavenkamp voor slavenarbeid en massavernietiging) Auschwitz. Maar pas na 70 jaar vond er een gedenkdienst plaats waarbij de werkelijke verantwoordelijken van het massavernietigingskamp, de farmaceuten en chemici van IG Farben, werden genoemd.

Hoofdaanklager: Tweede Wereldoorlog zonder IG Farben niet mogelijk geweest
En dan vertelt men ons in de schoolboeken dat er perverse SS-artsen waren, die in de kampen misdadige experimenten op mensen uitvoerden. De documenten van het Neurenberg-tribunaal vertellen een veel completer verhaal. Op de foto’s die daar als bewijs werden ingediend, staat de naam van de afzender van de testpreparaten: ‘IG Farben Industrie Aktiengesellschaft, Bayer’. De op de kampslachtoffers geteste preparaten waren uiteraard gepatenteerd. De octrooibewijzen behoorden toe aan de farmaceuten Bayer en HOECHST. Meer dan 40.000 pagina’s van het tribunaal van Neurenberg vormen het bewijs voor de rol van de farmaceuten en chemici van Bayer, BASF, HOECHST en IG Farben in de oorlogsmisdaden. De Amerikaanse hoofdaanklager in de processen van Neurenberg vatte het als volgt samen: ‘De Tweede Wereldoorlog was zonder IG Farben niet mogelijk geweest.’
Ze produceerde vrijwel alle springstoffen en materialen die nodig waren voor het voeren van de oorlog.

De in Auschwitz op gevangenen geteste Bayer-“chemotheapie’-preparaten
In Auschwitz op gevangenen getest: gepatenteerde Bayer-“chemotheapie’-preparaten

En zo werden 24 directeurs van het IG Farben-concern, ook van Bayer, BASF en HOECHST, in Neurenberg aangeklaagd voor misdaden tegen de mensheid.

Aandelen IG Farben belangrijkste oorlogsbuit van de geallieerden
Bayer-directeur Fritz Ter Meer werd in 1948 veroordeeld tot zeven jaar cel voor plundering, slavenarbeid, massamoord en andere misdaden tegen de mensheid. De directeur van het toenmalige grootste farma-/chemieconcern, dat zich toen ook al wereldwijd als barmhartige Samaritaan en redder van de mensheid presenteerde, werd veroordeeld wegens misdaden tegen de mensheid.

Wellicht kan men gelijkenissen zien met hoe de huidige farmaceuten (vaccinproducenten) zich presenteren, in contrast met wat de daadwerkelijke belangen zijn?

Het lot van de coalitie tussen de nazi’s en IG Farben kan als volgt worden samengevat: de politieke en militaire marionetten werden tot langdurige celstraffen of anderzijds ter dood veroordeeld.
De economisch begunstigden en figuren achter de schermen van de Tweede Wereldoorlog, waaronder de firma IG Farben, werden in het naoorlogse Duitsland echter al snel opnieuw gevierd als industriële bolwerken. De aandelen van IG Farben, de belangrijkste oorlogsbuit van de geallieerden, kwamen onder controle van de investeringsfondsen Rockefeller en Rothschild.

Komt de naam Rockefeller ons niet bekend voor als investeerder in de huidige farma-industrie (vaccinproducenten) en als auteur van het beruchte, in 2010 uitgebrachte Lock Step-rapport waarin het exacte scenario van de huidige covid-crisis(maatregelen) wordt beschreven?

Oorlogsmisdadigers nemen na WOII
hun posities weer in

Ook na de Tweede Wereldoorlog geldt dat politieke en militaire marionetten verdwijnen, maar dat de plannen voor wereldheerschappij van deze industrie onveranderd, zij het wat verdeeld, blijven bestaan.

1952 – heden: installatie van ‘Das Vierte Reich’
We moeten ons vandaag de dag buigen over de derde poging tot wereldverovering door het chemie- en farmaceuticakartel. De drie voorwaarden waaraan reeds voldaan wordt zijn:
1. een gewetenloze roversbende;
2. een groot jachtgebied;
3. een goed gecamoufleerd rooftochtplan.

Slechts enkele jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog werden de belangrijkste economische posities opnieuw ingenomen. Een paar voorbeelden:

Kurt Hansen, Bayer-president van 1961 tot 1974.
In de Tweede Wereldoorlog was hij medeorganisator van de veroveringstocht in het hoofdkantoor voor grondstoffenvervoer in Berlijn, ook de plaats van waaruit de economische uitbuiting van de veroverde landen werd gecoördineerd.

Carl Wurster, BASF-president en lid van de raad van commissarissen tot 1972.
Tijdens het naziregime was hij de leider in de Reichswirtschaftskammer, de kamer van koophandel en lid van de raad van commissarissen van de Zyklon-B-fabrikant Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung (kortweg Degesch).

Carl Winnacker, HOECHST-president van 1952 tot 1969.
Maakte deel uit van de coalitie tussen de nazi’s en IG Farben, was lid van de NSDAP en HOECHST-manager ten tijde van de menselijke experimenten in de kampen Auschwitz en Buchenwald; hij inspecteerde het Auschwitz-complex op 17 juli 1942 en werd er gefotografeerd.

Fritz Ter Meer, die we al kennen, werd niet alleen vervroegd vrijgelaten, maar zat in 1956 alweer op de directeursstoel van de raad van commissarissen van BAYER.  

Zij wisten en waren verantwoordelijk voor alles en werden toch weer in deze posities gebracht…

Uitbouw van de Bondsrepubliek Duitsland tot farma- en chemiebolwerk stichter EU
En net als de chemisch-farmaceutische en economische leiders, verschenen ook enkele politieke zwaargewichten terug op het toneel. Ook zij werkten actief mee aan de derde poging tot wereldverovering door het chemie- en farmaceuticakartel. Een paar voorbeelden:

Ludwig Erhardt, bondskanselier van 1963 tot 1966.
Hij was tijdens het naziregime adviseur van IG Farben in de ‘Reichsgruppe Industrie’ van de nazi’s.

Kurt Georg Kiesinger, bondskanselier van 1966 tot 1969.
Hij was NSDAP-lid van 1933 tot 1945, en leider van de omroep- en propaganda-afdeling onder naziminister van buitenlandse zaken Von Ribbentrop.

Karl Schiller, SPD-lid na de oorlog, federaal minister van financien van 1966 tot 1972.
Hij was NSDAP-lid tijdens de Tweede Wereldoorlog, actief bij het ‘Weltwirtschaftsinstitut’ van de nazi’s in Kiel en auteur van een opstel over de herschikking van Europa na de eindzege.

Zij hadden allemaal twee hoofddoelen in het naoorlogse Europa:
1. het uitbouwen van de Bondsrepubliek Duitsland tot farma- en chemiebolwerk;
2. opbouw van de Brusselse EU.

Uitbouw van de Bondsrepubliek tot een chemie- en farmarepubliek

Maria Globke, co-auteur van de rassenwetten van Neurenberg, handlanger van Wilhelm Stuckart, een van de belangrijkste deelnemers aan de Wannsee-conferentie, waar de definitieve oplossing voor het Joodse vraagstuk werd besproken – nummer 101 op de oorlogsmisdadigerslijst van de geallieerden. Hij ontliep een veroordeling in de processen van Neurenberg, enkel omwille van de kroongetuigenregeling. Hans Globke was in de bezette landen verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wetten van het nazi-/kartelregime. Deze Globke werd in 1949 door de eerste Duitse bondskanselier Adenauer tot hoofd van de kanselarij benoemd. Het hoofd van de kanselarij is de belangrijkste positie in de Duitse regering, een soort ‘grijze eminentie’ achter de bondskanselier. Alle bevoegdheden betreffende partijen, buitenlandbeleid, EU-uitbreiding, regering, geheime diensten en leger – alle correspondentie verloopt via hem voor ze de bondskanselier bereikt. En wie heeft deze machtspositie in de Duitse regering in het leven geroepen?

Hans Globke!

En hij voerde zijn plannen uit in de landen die in de Tweede Wereldoorlog door het regime van nazi’s en IG Farben werden bezet.

Ouwe-jongens-krentenbrood van het farma-/chemiekartel tot op heden
De politieke samenwerking wordt daardoor tot op de dag van vandaag nog steeds beïnvloed. Onder het BASF-bewind van Carl Wurster werkte een jongeman in de fabrieken. Het was Helmut Kohl, later 16 jaar lang bondskanselier. Nog voor het einde van zijn ambtstermijn benoemde hij Angela Merkel tot zijn opvolger. Hans Globke, eerste hoofd van de kanselarij; Wolfgang Schäuble, hoofd van de kanselarij onder Helmut Kohl, tot 2017 minister van Financiën. En Merkel, eerst met Schäuble en daarna Scholz, drukken vandaag de dag de ‘Brusselse EU’ tegen alle Europese weerstand in door.

Dit brengt ons bij het tweede punt: de definitie van het jachtgebied. Kortweg beslaat het jachtgebied geheel Europa: de staten en de mensen. Zowel toen als nu is daarvoor een coördinatiecentrum, een politbureau, nodig, waar de economische belangen de politieke beslissingen van Europa worden bepaald. Onder het kartelregime van de nazi’s bevond dit verbindingspunt zich in Berlijn (Berlin NW 7). Vandaag bevindt het zich in het Berlaymontgebouw aan het Schumanplein in Brussel.

Het huidige verbindingspunt van het kartelregime aan het Schumanplein in Brussel

1969: de roversleiders vorderen de ‘De Verenigde Staten van Europa’ in
De roversleiders traden ras in het openbaar naar voren. Al in 1969 werd bijvoorbeeld een actiecomité voor de ‘Verenigde Staten van Europa’ gesticht door Walter Hallstein en Karl Winnacker.

Roversleider Hallstein werd in 1957 tot eerste voorzitter van de pas opgerichte Europese Economische Gemeenschap (EEG) benoemd, het fundament van de latere Brusselse EU. Alles wat Hallstein reeds in 1939 onder de nazi’s openlijk verkondigde, kon hij vanaf 1957 in Brussel in de praktijk omzetten!

Europese Unie: democratie of dictatuur?

De Brusselse EU is geen democratisch geheel, het is niets anders dan een centraal kartelbureau, het hoogste instituut dat de kartelbelangen in Europa ten uitvoer brengt. De EU-commissie is de politieke uitvoerende macht van dit kartel. We kiezen haar niet, of stemde u al eens voor de EU-commissie? Deze Europese Commissie – niet het parlement – maakt de wetsontwerpen; het parlement keurt ze gewoon goed. Bij belangrijke vragen vaardigt de Europese Commissie ook richtlijnen en verordeningen uit, die zonder tussenkomst van het parlement wetten worden voor meer dan 500 miljoen Europeanen.
En dan vertelt men ons dat de EU een democratie zou zijn?

De daadwerkelijke macht ligt bij de Europese Commissie, het kartelbureau. En dan komt een grote muur. Aan de andere kant van deze muur staan meer dan 500 miljoen mensen. Ze mogen dan wel om de vier jaar het Europees Parlement kiezen, maar een recht op wetsvoorstellen – het kenmerk van elke democratie – heeft dit schijnparlement niet.

Zo werkt Brussel: de Europese Commissie bestaat uit 27 commissarissen en een apparaat van 54.000 technocraten, ofwel lobbyisten. Het EU-Parlement bestaat in tegenstelling tot dit massieve apparaat uit slechts 736 leden. Per parlementslid zijn er dus maar liefst 73 beroepsbureaucraten – er dik voor betaald om kartelbelangen door te drijven –  die dit parlement in toom houden. Op deze manier komt de Europese burger nauwelijks aan bod.

Samengevat: de EU is in feite geen democratie maar een dictatuur. Macht die uitgaat van het volk, dat is het grondbeginsel van elke democratie. Wanneer de politieke uitvoerende macht, in dit geval de Europese Commissie, niet meer door het volk wordt gekozen en vooral niet kan worden weggestemd, dan verwordt elke democratie tot een dictatuur.

Controlewaanzin; de surveillance-maatschappij
En nu begrijpen we ook deze controlewaan, waarmee de commissarissen van de EU heel Europa laten bespieden. Wat zijn daarvan de oorzaken? Heel eenvoudig: de Brusselse kartelcommissarissen zijn bang. Wanneer de Europese burgers hun situatie begrijpen en op een dag opstaan en zeggen: ‘Wij willen eindelijk een democratie in Europa’, dan stort dit kaartenhuis in elkaar. En daar hebben deze politici alsook de heersende klasse en oligarchen schrik voor. Daarom moeten ze het doen en laten van de menselijke samenleving controleren. Van uw computer en telefoon tot het openbare en private vervoer. En sinds 2020 beschikken zij zelfs over de macht en controle óf en wanneer u uw huis mag verlaten… Surveillance ten top! Daar was uiteraard wel het uitroepen van een tijdelijke (permanente) ‘noodtoestand’ voor nodig: het killervirus-narratief en de ‘coronamaatregelen’ (lees: schendingen van uw burgerrechten).

Wereldverovering door het farma- en chemiekartel:
een gecamoufleerd rooftochtplan

Nu belanden we bij het derde punt van het misdaadschema: een goed gecamoufleerd rooftochtplan.
Plaats uzelf in de schoenen van het farma- en chemiekartel. U hebt in het verleden tweemaal een oorlog ontketend met als doel: het verwerven van de militaire wereldheerschappij voor uw economische belang. Dit mislukte tweemaal, maar u wil niet opgeven.
U heeft echter een probleem: u kunt uw doelen niet meer in het openbaar verkondigen, omdat men niet zal toelaten dat u voor de derde keer de aftocht moet blazen. Dus u moet een andere manier vinden. U moet de landen die u wil veroveren ook zonder wapens op de knieën krijgen. Maar hoe? Welnu, door economische beschadiging, door het ruïneren van hele nationale economieën, door … het ensceneren van een internationale (gezondheids)crisis. Zo creëert men economische afhankelijkheid en ten slotte bereikt men exact hetzelfde doel, dat eerder tweemaal op militaire wijze mislukte.

Hoe kan men dit bereiken?
Men kan het doel van de wereldverovering niet meer openlijk verkondigen – men moet het camoufleren. Het antwoord op de vraag, ‘Hoe kan men dit bereiken?’, is:

het investeren in ziekte door de farmaceutische industrie.

De dimensie van deze oplichterij gaat alle verbeelding te boven…

De wet van de farma-industrie

Hoe kan het werken?
Het is enkel mogelijk met bedrog in het spel:

als men u een product aanbiedt en aanpraat onder de noemer ‘gezondheid’.
Het product dat men u levert, heet echter: ‘meer ziekte’.

De regels van de oplichterij laten zich kort samenvatten:

1. De farmaceutische industrie is géén gezondheidsindustrie, maar een investeringsbranche, die vooral uit is op de winst voor haar aandeelhouders.
Ons lichaam vormt de marktplaats van deze farmaceutische industrie, maar alleen zolang het ziek is.

2. Het doelgericht in stand houden en uitbreiden van ziekte én het ontwikkelen van nieuwe ziekten vormen de voorwaarde voor het voortbestaan van de farmaceutische investeringsmaatschappij. Daaruit volgt onvermijdelijk: het voorkomen en uitroeien van ziekten zou deze farma-investeringsmaatschappij schade berokkenen en wordt dus op alle mogelijke manieren tegengewerkt.

Wees dus niet te goedgelovig als deze branche (die reeds geïnfiltreerd is binnen de overheden en zogenaamde onafhankelijke adviesorganisaties) nu claimt een levensreddend ‘vaccin’ voor u beschikbaar te hebben.

3. Patenten vormen de juridische basis en het economische besturingsinstrument van dit miljardenbedrog. Met het willekeurig vastleggen van de licentievergoedingen voor hun gepatenteerde preparaten bepalen de farma-concerns hun winst zelf – en daarmee de omvang hun georganiseerde bedrog.

Een voorbeeld van het farma-rooftochtplan bij de ziekte: kanker
Wat is de belangrijkste bijwerking van de preparaten voor chemotherapie?

Celbeschadiging en nieuwe kanker.

Stel, u gaat naar een arts; hij stelt kanker bij u vast. En wat hij u aanraadt, chemotherapie, geneest deze kanker niet altijd – het veroorzaakt vaak nog meer kanker. Een doortrapt bedrijfsmodel: we noemen het de kankerspiraal (de ziektespiraal). Met een ziekte en het oplichterijsysteem, wat daarop steunt, wordt deze markt nog steeds uitgebreid. Systematisch, strategisch en opzettelijk.

En er is nog een tweede spiraal. De toxische bijwerkingen van de chemogifstoffen veroorzaken tal van andere ziektes. Men bloedt, men verliest haar, de gewrichten zwellen op; men heeft tal van andere farma-preparaten nodig om de toxische bijwerkingen van de chemopreparaten nog te kunnen verdragen. En wanneer men de pijn van chemotherapie niet meer uithoudt, dan wordt een kalmeermiddel voorgeschreven. Miljardenwinsten: pijnstillers, steroïden, bloedverdunners, etc.

Patent op farmapreparaten de hoofdoorzaak van de kankerepidemie
Elk preparaat voor deze bijwerkingen is voor de farma-branche een nieuwe miljardenmarkt. Het kan nog erger: meer dan 40 procent van alle farmaceutische preparaten die in Europa, in de VS en elders ter wereld worden geproduceerd, voorgeschreven en ingenomen, zijn mogelijk carcinogeen (kankerverwekkend), aldus ‘US National Institutes of Health’, het grootste onderzoeksinstituut van de Amerikaanse regering. Deze cijfers benadrukken alleen maar dat het bedrijfsmodel van de farma-branche er alleen maar voor zorgt dat de kankerepidemie in stand blijft en uitbreidt. Het aanvragen van een patent op farmapreparaten is namelijk het belangrijkste bedrijfsprincipe (verdienmodel) van de farmaceutische investeringsmaatschappij en is tegelijk een van de hoofdoorzaken van de kankerepidemie.

De licentievergoedingen van de patenten bepalen de winst van de farmabranche. Omdat men echter alleen een patent kan aanvragen op nieuwe producten, is dit niet mogelijke voor natuurlijke geneesmiddelen; men moet steeds nieuwe, synthetische moleculen uitvinden. En omdat deze moleculen kunstmatig zijn, kent het lichaam deze niet. In dat geval worden ze door ons lichaam behandeld als gifstoffen. En als het ontgiften niet volledig wordt uitgevoerd, raken cellen beschadigd en breidt de kanker zich uit.

Samenvatting van het farma-rooftochtplan
De op patenten steunende investeringsmaatschappij van de farma-branche is in feite al bij het ontwikkelen van het bedrijfsmodel een van de hoofdoorzaken waarom de mensheid de kankerepidemie niet onder controle kan krijgen. Het principe ‘patenteren’ dwingt deze industriebranche ertoe om steeds nieuwe gifstoffen naar de mensen te brengen.

Als we dit begrijpen dan is het ook duidelijk wat er moet gebeuren. Het miljardengewicht van de farma-investeringshandel is de hoofdoorzaak van het voortbestaan van de kankerepidemie.

De directe kosten, de investeringshandel van de farma-branche en de enorme economische en sociale schade die deze handel wereldwijd onder de mensen aanricht, leidt tot het systematisch doodbloeden van de nationale economieën op deze planeet en leidt tot hun economische en politieke afhankelijkheid.

Het achtergelaten spoor van oligarchen en de farmaceutische industrie in de huidige coronapandemie

Kees van der Pijl heeft in zijn boek ‘Pandemie van de angst’ ontzettend veel sporen die de oligarchen en farmaceuten hebben achtergelaten in hun ‘rooftochtplan’, ontdekt en beschreven. Ik raad het eenieder die wil begrijpen welke dreiging ons boven het hoofd hangt, dringend aan om het boek te lezen. Hieronder zal ik een aantal relevante punten uit het boek in mijn eigen woorden weergeven.

Een geplande biopolitieke uitzonderingstoestand
Het Rockefeller/GBN Lock Step-scenario in 2010, de patentering van SARS-2 en de ontwikkeling van de experimentele gentherapieën (vaccins) wijzen erop dat een biopolitieke uitzonderingstoestand voor de heersende klasse een hele poos geleden al een zeer reële optie was geworden en dat propaganda daarbij een belangrijke factor zou zijn om de steun van de meerderheid van de bevolking te behouden.

De winstmogelijkheden die door de covid-pandemie voor de farmaceutische industrie zijn gecreëerd, zijn verweven met de plannen van het biopolitieke machtsblok om de wereld onder permanent toezicht te stellen. Dit machtsblok wordt gevormd door de Gates Foundation, de gezondheids- en farma-sector, de WHO, de gezondheidsafdeling van de Wereldbank, de nationale instituten voor de volksgezondheid (zoals het RIVM) en diverse ngo’s zoals Artsen zonder Grenzen.

2009: wijziging door de WHO van de definitie ‘pandemie’
De WHO, die sinds de jaren tachtig afhankelijk was geworden van projectfinanciering, liet zich aan de vooravond van de Mexicaanse griep overhalen om de definitie van een pandemie te wijzigen zodat deze eerder uitgeroepen kon worden. De bij de International Health Regulations in 2005 vastgelegde voorcontracten met de farmaceutische industrie voor levering van vaccins en medicatie aan alle lidstaten van de VN konden dan tenminste eerder en direct in werking treden.
Na de financiële instorting van 2008 werden de resultaten van eerdere oefeningen en simulaties uitgewerkt tot zeer gedetailleerde scenario’s om in het voorkomende geval een uitzonderingstoestand uit te roepen, waardoor het machtsblok met het media-apparaat een begin kon maken met de oorlog tegen de eigen bevolking en ten behoeve van de installatie van een integrale bewakingsmaatschappij.

Covid, niet het enige een virus uit een lab
Slechts een paar honderd van de naar schatting 100 miljoen verschillende soorten virussen kunnen bij mensen ziekte veroorzaken. De ontdekker van het hiv-virus, professor Luc Montagnier, stelde vast dat dit virus in een laboratorium is ontwikkeld. Het bevat namelijk de componenten HIV-1 en -2 en malaria, iets wat in de natuur zelf niet kan. Deze openbare uitspraak werd hem in 2019 niet in dankbaarheid afgenomen. Het was immers beter om de rol van een laboratorium buiten beeld te houden. Ook dr Leonord Horowitz waarschuwde in 2020 dat dat het spike-eiwit van SARS-2 vier genen van het HIV1-virus bevatte; alweer een signaal dat dit virus in een laboratorium ontwikkeld is. Ook de Tsjechische microbiologe, dr Sonja Peková, toonde dit bewijs. Dr Judy Mikovits verklaarde zelfs dat het aantal mutaties van SARS-2 zo hoog is, dat de natuur daar zo’n 800 jaar voor nodig zou hebben gehad. Franse viroloog Luc Montagnier stelde met de wiskundige Jean-Claude Perez vast dat het SARS-2 virus sequenties van het HIV-genoom bevatte en ook malaria. Dit wijst op ontwikkeling in een laboratorium. Uiteraard worden al deze vooraanstaande geleerden en wetenschappers door de mainstream media geridiculiseerd; sommigen van hen zijn zelfs ontslagen, opgepakt en opgesloten, gedwongen opgenomen in een psychiatrische inrichting of slachtoffer geweest van diverse invallen en huiszoekingen.

De toenemende invloed van de Rockefeller-instellingen door schenkingen
De Rockefeller Foundation heeft vanaf de oprichting in 1913 een belangrijke rol gespeeld in het propageren van de allopathie, de benadering die ervan uitgaat dat een ziekte van buitenaf moet worden bestreden. Dat kan met vaccinatie of met synthetische medicatie. De alternatieve benadering is de holistische, die op de hele mens gerichte natuurgeneeswijzen en ook de homeopathie omvat. Deze benadering gaat ervan uit dat het lichaam zelf een storing moet overwinnen. Koolteer, een bijproduct van de petroleumindustrie, werd de basis voor synthetische geneesmiddelen. Middels een toenemende invloed van de Rockefeller-instellingen door schenkingen aan medische opleidingen en behandelmethodes, kreeg allopathie steeds meer de overheersende benadering voor het genezen of voorkomen van ziekten.

Jaarlijkse oefeningen met scenario’s over virusaanvallen en pandemieën
In 1989 kreeg de WHO meldingen dat, mede door toenemende migratiestromen die ziektes meenamen, de ziekte tuberculose weer terug op de radar was. Virologische instituten kregen hierdoor de instructie om de zoektocht naar virussen op te pakken. Infectieziekten en bioterrorisme kregen veel aandacht. Gezondheid werd steeds meer in verband gebracht met nationale veiligheid. In mei 1989 werd een conferentie in Washington gehouden onder de titel ‘Emerging viruses’, mede georganiseerd door het NIAID van Fauci en de Rockefeller University. In datzelfde jaar werd aan het Johns Hopkins Center for Civilian Defense Studies een scenario afgespeeld waarin Washington DC werd getroffen door een fictieve aanval met het pokkenvirus. Daarmee daalde de politiek af naar het rijk van de fictie. De verschillende medische instituten van Johns Hopkins hebben een geschiedenis van externe financiering van de Rockefeller Foundation. Deze instituten zijn ook de belangrijkste steunpilaar van de covid-uitzonderingstoestand. In 1998 lukte het Clinton bij het Congres om 3 miljard beschikbaar te krijgen om bioterrorisme te bestrijden. Ook werd in dat jaar het Johns Hopkins Center for Civilian Biodefende Studies opgericht en in 1999/ 2000 werden er symposia gehouden waarbij politiek, wetenschap en media steeds nauwer verweven raakten. Het jaar daarop werd zelfs al een oefening tegen bioterreur gehouden. Opvallend is hoezeer er bij de scenario’s die geoefend werden, vanuit werd gegaan dat het door de paniek bij een epidemie of biologische aanval mogelijk was om mensen hun vrijheid te laten opgeven ter wille van de strijd tegen de epidemie. Ook valt op dat de genoemde instellingen van toen ook bij de huidige covid-crisis een grote rol spelen.

Gesleutel aan wetten, virussen en patenten

In 2002 werd in de VS een wet aangenomen die de macht van de regering vergrootte en de politie meer bevoegdheden geeft om mensen zonder symptomen in quarantaine te plaatsen. In 2003 werd ook in Frankrijk deze mogelijkheid per decreet vastgelegd

In 2002 brak er in Guandong in China het SARS-virus uit. Ab Osterhaus van het Erasmus MC bevestigde destijds op verzoek van de Europese commissie dat de bron van de uitbraak een nieuw coronavirus was, afkomstig van vleermuizen. De Franse hoogleraar farmacie Jean-Bernard Fourtillan heeft echter documenten openbaar gemaakt waaruit bleek dat het Institut Pasteur in 2003 een patent had opgenomen op het SARS(1)-coronavirus. Dit virus bevat bestanddelen van malaria, dat er niet van nature in kan zitten. Het kan enkel het resultaat zijn van opwaardering, ‘gain of function’, in een laboratorium. Dit kan zijn vanwege de bedoeling er een vaccin tegen te ontwikkelen. In 2011 nam het Institut Pasteur ook een patent op SARS-2. Dit vormt een verklaring waarom in alternatieve media regelmatig documenten opduiken die aantonen dat er al geruime tijd voor de uitbraak van SARS-2 sprake was van patenten op medicatie ertegen.

Gates’ patent van maart 2020 waarmee de mens als ‘object’ geëxploiteerd gaat worden

Op 26 maart 2020 kreeg Microsoft, het softwarebedrijf van Bill Gates, het patent WO 060606, dat de mogelijkheid heeft een betalingssysteem te koppelen aan de nanotechnologie (vaccins) in het lichaam.

Meer dan 15 jaar geleden waarschuwde prof. Jean-Pierre Petit, astrofysicus en voormalig directeur van het ‘Centre National de la Recherche Scientifique’ (CNRS), voor ‘de nieuwe generatie vaccins’ (de huidige injecties), waar een nanotechnologie in is verwerkt. ‘Met gebruikmaking van een satellietsysteem en uiterst geavanceerde computers, kan de mens dan gecontroleerd en gemanipuleerd worden, waar hij zich ook bevindt‘, aldus Petit. De machtselite beschikt over een lang stilgehouden in de VS ontworpen computersysteem LUCID.
LUCID kan alles en iedereen in de wereld controleren via internet, smartphone, smartcards, biometrisch paspoort, elektronisch patiëntendossier, slimme meters, auto’s en steden, gezichtsherkenning, DNA-databanken en ontelbare camera’s. Het is aangesloten op ‘The Cloud’ en gekoppeld aan een satellietsysteem dat verbonden is met het 5G-systeem, dat nu over bijna heel de wereld wordt – of reeds is – uitgerold en met de in het lichaam ingebrachte nanotechnologie resoneert en interacteert. Wanneer over een tijd het contant geld wereldwijd wordt afgeschaft, zijn alle inkomsten en aan- en verkopen alleen nog mogelijk via LUCID. Het softwarebedrijf van Bill Gates is verantwoordelijk voor het internetgedeelte van LUCID. Op 26 maart 2020 kreeg Microsoft het patent WO 060606, dat de mogelijkheid geeft het betalingssysteem (sociaal kredietsysteem) aan de software toe te voegen. Dit betalingssysteem, gekoppeld aan de nanotechnologie in het lichaam, controleert onder andere ook de fysieke activiteit van een persoon in ruil voor ‘crypto currency’. 

Patent op SARS-COV-2 bestond acht jaar vóór de uitbraak van het coronavirus

In 2010 werd het Erasmus MC in Rotterdam, de thuisbasis van Ab Osterhaus, Marion Koopmans en Ron Fouchier, betrokken bij een onderzoek – gefinancierd door NIAID en NIH – naar het infecteren van zoogdieren met het spike-mechanisme van coronavirussen om ademhalingsproblemen te veroorzaken. Dit onderzoek van ‘gain of function’ van virussen werd uitgevoerd onder auspiciën van Fauci en in samenwerking met het Wuhan Institute for Virology. De virologen van het Erasmus MC infecteerden fretten met een virus dat was gemanipuleerd door het in de lucht te laten verspreiden, als aerosolen. Het meest riskante onderzoek werd aan Wuhan uitbesteed, in een nieuw laboratorium dat daar was gebouwd, in opdracht van een uit 2004 daterende samenwerkingsovereenkomst van Frankrijk en China en werd mede feestelijk geopend door een topman het Institut Pasteur en de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Dit Institut Pasteur is nauw verbonden met Sanofi-Pasteur, de vaccinatietak van de Franse farmaceut Sanofi-Aventis, één van de huidige covid-vaccinproducenten en heeft in 2003 SARS-1 gepatenteerd. Institut Pasteur patenteerde in 2011 SARS-2, omdat het eerste patent in 2023 zou verlopen. Het ontwikkelen van een vaccin was uiteraard de motivatie hiervoor. Acht jaar voor de uitbraak is er dus al een patent op SARS-COV-2 gedeponeerd. Uit de 13 papers die uit het project Wuhan zijn voortgekomen, staat Fauci als financier vermeld en Daszak als een van de schrijvers.

Opvallend is dat uitgerekend Daszak, als auteur van de in het laboratorium Wuhan ontsproten papers omtrent de patenten voor SARS-2, de taak kreeg om met een internationaal onderzoeksteam de oorsprong van het virus te gaan onderzoeken. Hij reisde, samen met onder andere Marion Koopmans, naar Wuhan om met name op de markt te zoeken naar de bron van de infectie. De optie van het laboratorium als bron werd uiteraard niet meegenomen!

Hoe ‘een dode vleermuis op een natte markt in China’ de hele wereld heeft besmet’
Max von Kreyfelt, oprichter van Café Weltschmerz, vat de ontmaskering van het biopolitieke kartel in een bericht op Telegram treffend samen: “Het Chinese laboratorium in Wuhan is eigendom van GlaxoSmithKline, die eigenaar is van Pfizer. Pfizer maakt het vaccin tegen het virus dat begon in het Wuhan Biological Lab, dat werd gefinancierd door Dr. Fauci, die het vaccin promoot. GlaxoSmithKline wordt beheerd door de financiële afdeling van Black Rock, die de financiën beheert van de Open Foundation Company (Soros’ Foundation), die het Franse AXA beheert. Soros is eigenaar van het Duitse bedrijf Winterthur, dat een Chinees laboratorium bouwde in Wuhan en werd gekocht door het Duitse Allianz, dat Vanguard als aandeelhouder heeft, die aandeelhouder is van Black Rock, dat centrale banken controleert: ongeveer een derde van het wereldwijde investeringskapitaal. Black Rock is ook een groot aandeelhouder van Microsoft, eigendom van Bill Gates, die aandeelhouder is van Pfizer en de grootste sponsor van de WHO. Nu begrijp je ‘hoe een dode vleermuis op een natte markt in China’ de hele wereld heeft besmet.”

HIV en ebola ook uit een lab?
In 2018 kende CEPI een subsidie van 26 miljoen dollar toe aan het Inovio-programma om een vaccin te ontwikkelen tegen MERS. In datzelfde jaar werd een patent verleend voor een vaccin dat kunstmatig vervaardigd coronavirus bevatte. Volgens het patent gaat het om een afgezwakt coronavirus met een gen dat eiwitten codeert en dat gebruikt kan worden om ziektes te bestrijden of te voorkomen, zoals de infectueuze bronchitis. Het is zeer aannemelijk dat dit SARS-2 betreft. In juli 2019 brak er in de omgeving van het betreffende laboratorium van Fort Detrick in Virginia een toen nog onbekende luchtwegaandoening uit. Het verspreidde zich snel en werd een epidemie.

Volgens dr Judy Mikovits zijn ook HIV en ebola door vaccinaties ontstaan. Nadat miljoenen mensen rond de jaren vijftig in Belgisch Congo en Rwanda-Burundi een vaccin kregen toegediend, dat was gekweekt op nierweefsel van chimpansees en bonobo’s, brak het Hiv-virus uit – met tientallen miljoenen geïnfecteerden en doden tot gevolg.

De WHO, een onafhankelijk orgaan?
De jaarlijkse oefeningen en simulaties van bioterreuraanvallen en pandemieën werden na 2001 steeds omvangrijker en duurder, zelfs rond de 25 miljoen dollar per oefening na 2007. De biopolitieke uitzonderingstoestand werd zo een steeds serieuzere optie die steeds gedetailleerder werd uitgewerkt.

De WHO werd op financieel vlak steeds meer afhankelijk van geld van regeringen en bedrijven die aan hun donaties specifieke voorwaarden verbonden. Hun budget was ontoereikend en de Bill & Melinda Gates Foundation kwam hen vanaf 2000 tegemoet en doneerde tot op heden meer dan 2,5 miljard aan de WHO. In 2004 kreeg op deze wijze de farmaceutische industrie ook toegang tot de besluitvorming van de WHO. Al kort erna werd het Global Outbreak Alter and Response Network dat bij epidemieën snelle reactie mogelijk moest maken binnen de WHO ondergebracht. De WHO was inmiddels geen onafhankelijke instantie meer, omdat het leunde op deze geldschieters. Dit werd al gauw merkbaar in een zeer actieve houding inzake infectieziektes, in de vorm van adviezen aan regeringen voor vaccinaties en quarantaines.

De International Health Regulations
In 2005 werden middels de WHO voor alle verbonden staten de International Health Regulations bindend. Hierin nam de WHO een lijst van maatregelen op die staten in het geval van een uitbraak en het in gevaar komen van de bioveiligheid verplicht zijn te nemen. In juli 2019, voor de uitbraak van covid-19, herinnerde de WHO samen met de Wereldbank de lidstaten nadrukkelijk aan deze verplichtingen. De regelgeving werd zodanig aangepast dat de verplichtingen in zouden gaan bij elke ziekte of medische conditie die schade aan mensen kan toebrengen. De verplichte maatregelen in deze lijst van de WHO (de zogenaamde International Health Regulations) zijn inderdaad van kracht gegaan in de huidige covid-crisis: quarantaine, verplichte vaccinatie, contactregistratie, het sluiten van grenzen, etc.

Paste de WHO in 2009 de definitie ‘pandemie’ aan? Of de farmaceuten?
Wegens het feit dat de WHO financieel afhankelijk was van geldschieters zoals Gates, farmaceuten en oligarchen, werd het steeds meer een biopolitieke organisatie, met andere belangen dan ‘gezondheid’ voor wereldburgers. Met de farmaceuten was vanaf 2007 overlegd om de voorcontracten, de ‘sleeper contracts’, in werking te laten treden als de WHO een pandemie afkondigt, waardoor alle 178 lidstaten voldoende vaccinvoorraden zouden moeten hebben. Dit betreft een bindende verplichting. Op 4 mei 2009, een aantal weken voor het uitbreken van de Mexicaanse griep, werd – zonder er verder enige ruchtbaarheid aan te geven – de definitie van een pandemie gewijzigd. De voorwaarden werden in aantal sterk teruggebracht en vanaf nu was verspreiding van een nieuw virus en iets meer zieken dan gemiddeld, al voldoende om te voldoen aan de definitie ‘pandemie’. Saillant is dat zowel een organisatie van vaccinproducenten (DCVMN) alsook de belangenorganisatie van de farmaceutische industrie (IFPMA) mee hadden geschreven aan deze definitiewijziging van een pandemie. Conform de geldende International Health Regulations, kochten de lidstaten in 2009 miljoenen vaccins en medicijnen aan, toen kort na deze definitiewijziging de Mexicaanse griep uitbrak.

‘The Great Reset’:
de fuik waar we in terecht zijn gekomen

Het ‘Global Redesign Initiative’ uit 2009, als oefening voor ‘The Great Reset’ in 2020
In 2009 is voor het eerst de poging om politieke en economische herstructureringen door te voeren tijdens een pandemie zichtbaar. Wegens de financiële crisis van 2008 hadden de Verenigde Naties en het World Economic Forum van Klaus Schwab in de tussentijd, tot aan het afroepen van de Mexicaanse griep-pandemie, een plan voorbereid: het Global Redesign Initiative. Dit is de eerste versie van wat tijdens de huidige crisis ‘The Great Reset’ is geworden. Het plan omvat alle onderdelen van de huidige machtsgreep van deze kleine club van multimiljardairs. Opvallende overeenkomsten tussen 2009 en nu zijn ook dat bij haast iedere talkshow Ab Osterhaus van stal wordt gehaald en dat de media wordt ingezet voor een zich steeds herhalende angstpropaganda. Ook werd er in 2009 een voor de farmaceuten winstgevend nieuw patent ingezet voor een nieuwe toevoegingsstof in de vaccins. Ab Osterhaus keurde als voorzitter van de ESWI dit nieuwe vaccin goed en er vielen de nodige slachtoffers: in Nederland alleen al 7.500 gevallen van vaccinatieschade, waaronder narcolepsie, de spierziekte Guillain-Barré en doodgeboren kinderen…

Rapport Lock Step uit 2010, de fuik waar we nu in zijn terechtgekomen
In 2010 brengt de Rockefeller Foundation samen met het Global Business Network (GBN) het rapport Lock Step uit, waarin het exacte scenario beschreven staat voor wat er nu, 11 jaar later, tijdens deze covid-crisis gebeurt. De schrijver van het voorwoord van dit rapport, Peter Schwartz (GBN), is later strategisch-directeur geworden van Salesforce, dat handelt in de markt van vaccinpaspoorten en biometrische identificatie.

Het rapport Lock Step beschrijft vier scenario’s, waarbij het tweede scenario sterk overeenkomt met wat we vandaag de dag meemaken. Het gaat over een grieppandemie die vanuit China zich zou uitbreiden over de hele wereld. Dankzij de vlotte invoering van lockdowns, verplichte quarantaine en grenssluiting werd het virus in China eerder gestopt dan in landen zoals de VS, waar de maatregelen traag en halfslachtig werden opgepakt. Dit Rockefeller-scenario uit 2010 beschrijft vervolgens dat regeringen maatregelen zoals mondkapjes, verplichte quarantaine en reisbeperkingen nemen. En nadat de pandemie bijna geheel was uitgedoofd, bleef men vasthouden aan de maatregelen. Er werden zelfs nog strengere maatregelen getroffen, om zichzelf te beschermen tegen steeds meer mondiale gevaren, zoals transnationaal terrorisme, klimaatcrisis, milieuvervuiling en toenemende armoede. Hoe herkenbaar zijn deze zaken in deze tijd?! Dit scenario verraadt natuurlijk dat ‘transnationaal terrorisme’ de uitbarsting is van de oorzaak die ‘toenemende armoede’ heet. En de maatregelen zijn de oplossing van een angstige elite tegen de groeiende onrust van de bevolking, die voor het grootste deel natuurlijk het gevolg is van het feit dat deze elite beschikking heeft over meer dan 90 procent van het wereldkapitaal en de overgrote meerderheid daarmee tot armoede is gedoemd. Het rapport geeft blijk van de overtuiging dat burgers vrijwillig hun soevereiniteit en privacy aan hun overheden weggeven, in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit. Het rapport voorspelt verder dat de mensen pas na 13 jaar de maatregelen zat zouden zijn. De nieuw geïnstalleerde dictatuur zou dan echter al zodanig stevig gevestigd zijn zodat er dan voor burgers geen terugweg meer is.

EU en WHO stelden reeds maanden voor de uitbraak van het coronavirus de ‘Roadmap’ op voor de realisatie van een EU-vaccinatiepas

Rapport Lock Step opvallend veel overeenkomsten met The Great Reset van Klaus Schwab
Intensieve bewaking, biometrische paspoorten en een digitale economie vormen in het rapport Lock Step hét beschreven middel om orde te houden. Dit komt zeer goed overeen met The Great Reset van Klaus Schwabs WEF.

In een bijeenkomst in april 2020 maakten de WHO, regeringsleiders, de voorzitter van de Europese Commissie en de Bill & Melinda Gates Foundation afspraken om een ‘Access to Covid-19 Tools Accelerator’ op te richten om de productie en distributie van vaccins, tests en gentherapieën te versnellen. Bij de G20 in november 2020 bespraken de twintig wereldleiders de universele lockdowns en andere maatregelen. Xi Jinping stelde mondiale QR-codes voor met biometrische data om het reizen te controleren en beperken. De EU stelde voor het programma van het WEF, The Great Reset, met de slogan ‘Build Back Better’, centraal te stellen.

Al maanden voor de uitbraak van het coronavirus in China, stelde de EU, in samenwerking met de WHO, een zogenaamde ‘Roadmap’ op voor de realisatie van een uniforme EU-vaccinatiepas. Tevens werd overeengekomen dat verplichte vaccinatie zou worden ingevoerd voor het geval er een pandemie uitbreekt. De dienstregeling lag dus al klaar. Op 12 september 2019 volgde de ‘Global Vaccination Summit’ (de wereldvaccinatietop), waar de WHO, het WEF, de EU en vertegenwoordigers van de Bill & Melinda Gates Foundation aan deelnamen. Opnieuw werd de nadruk gelegd op verplichte vaccinatie en werd er hard gewerkt aan een ‘goede voorlichtingscampagne’. Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur van de WHO (geen arts, wel een overtuigd communist), onderhoudt uitstekende contacten met Klaus Schwab van het WEF, Big Pharma en China en ook met de nieuw verkozen president van de VS, Joe Biden.
Op 7 april 2020 trok president Trump op Twitter de subsidie van de VS voor de WHO in, omdat de WHO volgens hem onjuiste informatie had verschaft over de pandemie in Amerika. Hierdoor is Bill Gates, met honderden miljoenen, de grootste sponsor van de WHO geworden en daarmee de persoon met de meeste invloed in de Wereldgezondheidsorganisatie.

Artikel 2 van de Grondwet ‘Het recht op leven’, zal als onderbouwing van de vaccinatieplicht tégen ons worden gebruikt, verpakt in de leugen: ‘Bescherming tegen uitbraken van besmettelijke ziekten is een overheidstaak.’

Premier Boris Johnson en president Emmanuel Macron waren natuurlijk op de hoogte van de Europese vaccinatietop en de (toekomstige) vaccinatieplicht. Maar vaccinatie voorlopig vrijwillig stellen, wekt sympathie. Bovendien kunnen hele bevolkingsgroepen niet in één keer gevaccineerd worden. Het moest er natuurlijk op lijken dat we nog de keuze hadden. Inmiddels weten we wel beter. Van het beroep dat we nog kunnen doen op artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Unesco ‘Iedereen heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon’, of artikel 3 van het Europees Handvest ‘Het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit’, of artikel 11 van de Grondwet ‘Het recht op ontastbaarheid van het lichaam’, kan door de machtselite in een handomdraai een uitschakeling plaatsvinden. De wet ‘Publieke Gezondheid’ regelt nu al dat wanneer de Staat bepaalde mensen als een ‘gezondheids’-gevaar ziet voor anderen, deze (lichamelijk en geestelijk) in gedwongen quarantaine worden geplaatst. Hoe kranten het inmiddels (namens de overheid) aan ons voorbereiden is dat zij berichten dat ‘overheden ten opzichte van hun burgers verplicht zijn om de “volksgezondheid” te waarborgen’. Artikel 2 van onze eigen Grondwet ‘Het recht op leven’, zal dan als ondersteuning van de vaccinatieplicht tégen ons worden gebruikt, verpakt in de leugen: ‘Bescherming tegen uitbraken van besmettelijke ziekten is een overheidstaak.’

Helaas zijn staten vrij om te bepalen in hoeverre de vrijheden en het recht op lichamelijke integriteit van burgers mag worden beperkt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft dit in meerdere uitspraken bevestigd, in eerdere zaken die burgers aanspanden over klassieke infectieziekten. De politieke partij D66 – de groep die (over de rug van het stemvee) geïnspireerd door Klaus Schwabs perspectief van de noodzaak voor de installatie van een totalitair, (zogenaamd ‘groen’), communistisch SDG-regime – kwam reeds in 2018 met een initiatiefwet die voor ‘meer verplichtende maatregelen’ (in onder andere de kinderopvang) moest gaan zorgen, mocht de vaccinatiegraad tegen besmettelijk ziekten nog verder dalen. Duitsland verplichtte ouders sinds maart 2020 hun kinderen te laten vaccineren voordat ze naar een kinderdagverblijf of school mogen gaan. Dit weekend zei Helge Braun, de stafchef van bondskanselier Merkel, dat er rekening mee moet worden gehouden dat gevaccineerden in de komende herfst meer vrijheden krijgen dan niet-gevaccineerden. “De staat moet de volksgezondheid beschermen”, aldus Helge Braun. Ook laat Duitsland, net als Frankrijk (en binnenkort uiteraard ook Nederland) de testen (voor toegang) niet langer gratis zijn. Men spreekt al over prijzen van 50 euro of meer dan het driedubbele hiervan per test. U begrijpt vast dat testen niet langer toegang zullen verlenen, dat kan binnenkort enkel nog per kwartaalspuit. Minister De Jonge – wiens broer voor het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Merck, de firma die samenwerkt met AstraZeneca: bij wie Hugo onlangs samen met Italië, Duitsland en Frankrijk 300 miljoen coronavaccins met een geschatte waarde van 750 miljoen euro, kocht – zei deze week: “Als mensen zich laten inenten, wordt de kans op een normaal leven groter, voor iedereen”. Een vooruitzicht op een normaal leven? Lieve, lieve mens, …. ben ik de enige stumperd die de leugen ziet?
Het laat zich niet anders samenvatten dan een medisch fascisme van een niet-democratisch gevestigd totalitair regime, dat beweert dat we het ‘samen’ en ’tegen het virus doen’, terwijl in werkelijkheid ‘een normaal leven’, alle vrijheden, bezittingen en grondrechten worden ontnomen en in dit geplande proces van burger naar slaaf eerst nog goed de rijkeluiszakken worden gevuld.

Raakvlakken tussen het fundament van de EU en
Klaus Schwab: nazi-bagage

Het is de vraag of Klaus Schwab, de stichter van het WEF, die zich graag presenteert als een vriendelijke, oude vaderfiguur die het beste met de mensheid voor heeft en graag een ​​eerlijkere samenleving en werkplek voor de gewone man wil creëren, het daadwerkelijk goed wil doen voor mensen, of in werkelijkheid juist een versluierd, levensgevaarlijk plan van de installatie van een totalitair “Vierte Reich” beoogt. Het is niet heel gek om hierover te twijfelen.

De sporen die deze 83-jarige Klaus Schwab tot nu in zijn levenswandel heeft achtergelaten, zijn op zijn minst alarmerend te noemen: hij is lid van een zeer vermogende familie die een geschiedenis heeft in het helpen creëren van massavernietigingswapens voor agressieve, racistische regeringen. Hij is de persoon die Sulzer Escher-Wyss hielp een technologische revolutie in te leiden die leidde tot zijn rol in de illegale creatie van kernwapens voor het racistische apartheidsregime in Zuid-Afrika. Deze sporen overtuigen allerminst op een duiding van Schwab als een vriendelijke man van goede wil. Zogenaamd ‘neutraal’ ten aanzien van verplichte vaccinatie is meneer Schwab ook niet bepaald te noemen: hij is met zijn familie – zeer toevallig – een van de eigenaren van Pfizer.

Klaus Schwab werd in 1938 in nazi-Duitsland geboren. Hij groeide als kind op binnen een nazi-doctrine; tegenwoordig geeft hij er blijk van een overtuigd voorstander te zijn van een concept dat een corporatistisch, economisch systeem omvat; een socialistisch politiek systeem en totalitair bewind. Dit concept werd in de jaren dertig door Wall Street en een groot deel van de Amerikaanse regering als dé weg van de toekomst beschouwd. In de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw werd ook een behoorlijke financiële en logistieke steun aan nazi-Duitsland boden.

Veel nazi-concepten zijn – verhuld – blijven bestaan
Na de Tweede Wereldoorlog werden veel Duitse wetenschappers en experts, in plaats van vervolging of na vervroegde vrijlatingen, door de Amerikaanse overheid en industrie aan boord genomen om de Amerikaanse industrie de Duitse kennis en methodologie bij te brengen. Veel nazi-concepten zijn hierdoor – verhuld – blijven bestaan en zijn helaas een uitbreidende aantrekkingskracht geworden voor bepaalde elitaire groepen in de VS, maar ook in landen zoals Canada, Australië, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië. Het concept laat zich als volgt samenvatten: creëer een klasse van hoog gepositioneerden binnen de (farmaceutische en chemische) industrie, multinationals, de politiek, media en internationale (belangen)organisaties; verlam financieel de middenklasse – die dan niet langer de macht heeft eigen levensbeslissingen te nemen; bied een drastisch grotere afhankelijkheid van de staat als een oplossing voor de economische tegenspoed die door de staat is gecreëerd; verwijder de burgerlijke vrijheden in ruil voor de belofte van vrijgevigheid van de staat; stel een politiestaat en totalitaire systeem in om ervoor te zorgen dat het nieuwe paradigma blijvend is. Zodra de controles eenmaal volledig zijn geïmplementeerd en de bevolking afhankelijk is geworden van het systeem, moet begonnen worden met het schrappen van de beloofde rechten. Als de bevolking eenmaal volledig afhankelijk is van de staat heeft deze de macht verloren om überhaupt nog bezwaar te maken of in opstand te komen.

Klaus Schwab verkoopt zijn programma ‘The Great Reset’ uiteraard zeker niet als de oplegging van een zeer onderdrukkend regime, of als de werkelijk beoogde bestemming van het volk: (virtuele) slaven. Adolf Hitler was er trots op te zeggen: “Maak de leugen groot. Houd het simpel. Blijf het zeggen en uiteindelijk zullen ze het geloven.” De huidige ontwikkelingen om ons heen lijken er behoorlijk op dat we ons al in de installatie van dit regime bevinden: de beloofde oplossing van totalitarisme voor de wereldbevolking.

‘Agenda 2030’:
alle rechten opgeven is het begin van de deal

SDG’s
Zijn bekendheid heeft Klaus Schwab te danken aan zijn oprichting en voorzitterschap van het World Economic Forum (WEF). In de afgelopen halve eeuw is de invloed van het WEF uitgegroeid en krijgt het steeds meer bijval en een groeiend aantal aanhangers (onder andere Marc Rutte, Kaag en vele andere Nederlandse politici) in het nastreven van een nieuwe wereldorde. De verleidingscampagne van Schwab biedt een idyllische staat waarin burgers zich kunnen ontdoen van alle persoonlijke schulden, politieke en sociale onrust. ‘Maak de leugen groot’. Wat het totalitaire regime in ruil hiervoor van de burgers eist is het permanent opgeven van uw recht op bezit, in ruil voor een leven waarin er minimale verantwoordelijkheid bestaat. De doelen van het WEF zijn vertaald en vastgelegd in de zogenaamde ideologische ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) die onder meer door de VN zijn geformuleerd onder de noemer ‘Agenda 2030’. Ze zijn verpakt in aantrekkelijke, eerlijke en ook groene doelen, waar haast geen burger tegen kan zijn. Helaas zijn de (voor de burger snoeiharde) middelen hoe deze doelen bereikt dienen te worden er voor de burger wijselijk genoeg niet bij vermeld. Zo zal volgens deze SDG’s de wereldregering haar burgers voorzien van een basisinkomen. U huurt alles wat u nodig heeft: een woning, een voertuig, apparaten, zelfs uw kleding. Er wordt op de website Forbes, gesponsord door het WEF, in het artikel ‘Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better’, beschreven dat als u op uw werk bent, anderen in uw huis zitten en als u even niet kookt, anderen uw keuken gebruiken en als u even niet slaapt, anderen uw bed gebruiken. U zult dus, met andere woorden, onteigend worden, nog vóór het jaar 2030. Het belangrijkste is dat u ‘gelukkig’ zult zijn. Deze globalisten beloven dat er geen oorlogen meer zullen zijn. Een “handvol landen” zal de wereld coöperatief regeren. Op medische hulp hoeft ook niemand meer te wachten. Er komt een wereldwijde (voor burgers onbetaalbare) prijs voor koolstofemissies. De regering heeft de volledige controle over elk aspect van uw leven, plus de taak om alle obstakels voor uw geluk weg te nemen.
De burgers geven uiteraard alle rechten op bij het begin van de deal. U bent al uw bezittingen en al uw vrijheden kwijt. U bent volledig afhankelijk van de staat. Alle door dit regime beloofde zaken zullen een voor een worden ingetrokken (een lesje is reeds door onze overheid gedemonstreerd bij het beloven van toegang tot festivals – waardoor menige jongere de mouw voor een staatsinjectie had opgestroopt – waarna de festivals plots toch niet toegestaan waren en deze op last van de overheid onder valse voorwendselen werden afgelast), totdat je zowel ondergeschikt als extreem verarmd bent. Het ontbreekt mensen op dat punt aangekomen aan het vermogen – intussen geheel murw geraakt – om in opstand te komen of zelfs te klagen.

‘Dansen met Jansen/IG Farben’, ideaal voor een regime zonder festivals’
Iedereen kan hier aangifte tegen doen; art. 326 wetboek strafrecht: bedrog, lid 2. Het is in Nederland ook nog eens verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen (even daargelaten dat het niet geneest maar ziek maakt).

“Brave New World”
We bevinden ons nu op het keerpunt waarop een groot deel van de voormalige vrije wereld in de verleiding komt om de sprong te wagen naar de “Brave New World”. Maar onthoudt hierbij goed: haast alle sociale, politieke en economische problemen die momenteel bestaan, zijn veroorzaakt door deze kleine, maar zeer vermogende eliteclub en een aantal politieke leiders. Ze vragen je nu om erop te vertrouwen dat ze al deze problemen voor jou gaan oplossen. De belofte is simpel: je bezit niets. En je zult gelukkig zijn. Je hoeft je echter niet aan te melden. Het enige wat je hoeft te doen is stil te zitten en de transformatie naar totalitarisme te accepteren terwijl het zich afspeelt. Deze trends zijn natuurlijk al in beweging en versnellen in hoog tempo: onder andere het beleid dat nu gepromoot wordt: negatieve rentetarieven, zeer streng van bovenaf gevoerd – voor de burger peperduur en uiteindelijk onbetaalbaar – klimaatbeleid (waar meneer Timmermans vanuit de EU al gretig de ‘groene’ agenda voor heeft uitgerold), afschaffing van contant geld, valse vlag-hacks (en dan Rusland of China de schuld geven) en (verhindering van) massale migratie. Deze trends zijn in beweging en versnellen in hoog tempo. Het belooft onder deze lieden een ramp voor de wereld te worden zoals we nog nooit eerder hebben gezien. Met de coronacrisis als geplande katalysator voor dit rampenplan.

Obsessie van de mondiale elite met het thema:
‘verminderen van de wereldbevolking’

Een van de door Klaus Schwab eerst georganiseerde presentaties bij het WEF was een boek uit 1972 met de titel ‘The Limits to Growth’ dat zich grotendeels concentreerde op wereldwijde overbevolking, en waarschuwde dat als de consumptiepatronen en de bevolkingsgroei in dezelfde mate door zouden gaan, de aarde haar grenzen zou bereiken binnen een eeuw. Samen met De Club van Rome, heeft Klaus Schwab een obsessie met het thema ‘verminderen van de wereldbevolking’ en veel van hun eerdere beleid is door critici beschreven als ‘beïnvloed door eugenetica en neo-Malthusiaans’. In het beruchte boek van de Club uit 1991, The First Global Revolution, werd echter betoogd dat een dergelijk beleid de steun van de bevolking zou kunnen krijgen als de massa het in verband zou kunnen brengen met een existentiële strijd tegen een gemeenschappelijke vijand. In de jaren daarna heeft de elite die de Club van Rome en het World Economic Forum bevolkt, vaak betoogd dat methoden voor populatiecontrole essentieel zijn om het milieu te beschermen. Het is dus niet verwonderlijk dat het World Economic Forum op dezelfde manier klimaat- en milieukwesties gaat gebruiken als een manier om anderszins impopulair beleid, zoals dat van de Grote Reset, op de markt te brengen.

Een nieuwe gezondheidszorg opbouwen
Als we de krankzinnige ziektespiraal die nu mondiaal aan de orde is, willen doorbreken is er slechts één weg mogelijk: een wereldwijd verbod op het investeren in ziekte door de farmabranche. Het doelgericht in stand houden en uitbreiden van ziekten als afzetmarkt moet worden verboden. We hebben een wereldwijd verbod op patent op producten nodig, die invloed hebben op het leven en de gezondheid van miljoenen mensen. En de gezondheidszorg in alle landen zou onder openbare controle moeten worden gesteld. Alleen langs die weg kan verder misbruik worden verhinderd.

In Israël is er sprake van bijna 3 keer zoveel ziekenhuisopnamen van gevaccineerde dan van ongevaccineerde mensen…

En deze nieuwe gezondheidszorg, waarvoor we ons inzetten, moet zich richten op het uitroeien en voorkomen van ziektes, niet langer op hun uitbreiding als afzetmarkt. Wanneer we het economisch ten gronde richten van burgers willen verhinderen, sociaal herstel en sociale ontwikkeling wensen en tot slot ook willen dat de democratie overleeft, dan moeten we zelf actief gaan handelen. Reeds nu wordt de internationale (gezondheids)crisis aangewend om de democratie af te breken.

En wanneer zich aanzetten van oplossingen aftekenen, zoals het inzetten van natuurlijke vitaminen, beweging en microvoedingsstoffen in de gezondheidszorg, dan komen de reguliere media, zoals ‘Der Spiegel’, en publiceren ze artikelen zoals: ‘Die Vitamin-lüge”. Er wordt dan bewust verwarring gekweekt. In het openbaar wil men zich achter hele beroepsgroepen – zoals artsen en wetenschappers – scharen, om het in elkaar storten van het kaartenhuis van de farma-industrie te voorkomen.

De huidige derde poging tot wereldverovering door het farma-/chemiekartel
Patenten zijn, zoals eerder uitvoerig is beschreven, de ‘wapens’ waarmee het farma- en chemiekartel de derde poging tot wereldverovering heeft georganiseerd. De decennialange heerschappij van dit kartel bracht de Europese landen naar de rand van de economische afgrond. In 2009 organiseerde het kartel de beslissende politieke stap voor de Europese machtsovername, het Verdrag van Lissabon. Deze ‘volmachtwetgeving’ schept het politieke kader voor de Brusselse economische dictatuur.

Hallstein: de daadwerkelijke architect van het Verdrag van Lissabon
En wanneer Walter Hallstein, de nazi-/kartelarchitect van Europa, het Verdrag van Lissabon zou hebben gelezen, dan kon hij daarin alle wetten vinden, die hij reeds in 1939 eiste – op een wet na: de regel over ‘Blut und Ehre’. Deze regel paste niet meer in deze tijd. Maar vrijwel alle andere plannen van de nazi’s / het kartel vind je terug in dit EU-verdrag, waaronder het onderwerpen van alle landen aan handelsrecht, sociale wetgeving, patentrecht en administratieve regulatie.

De huidige handlangers van het farma-kartel
Reeds eerder is de IG Farben-dochteronderneming Auschwitz beschreven en ook de belangengroepen en farma- en chemiebedrijven die de Tweede Wereldoorlog mede mogelijk maakten: de IG Farben-dochters: Bayer, BASF en HOECHST.
Vandaag de dag vertegenwoordigt Merkel deze twee concerns: Bayer en BASF. Voormalig preseident Sarkozy stond mede aan de wieg van  de fusie tussen HOECHST en het Franse Sanofi-concern. Met 55 miljard belastinggeld werd dit farma-huwelijk destijds door Sarkozy gefinancierd. Middels deze fusie had Sarkozy zijn hele politieke toekomst verbonden met het slagen van dit model van bedrog.
De WHO is financieel volledig afhankelijk geworden van geldschieters zoals Gates, farmaceuten en oligarchen, en getransformeerd in een biopolitieke organisatie, met andere belangen dan ‘gezondheid’ voor wereldburgers. De verschillende medische instituten van Johns Hopkins hebben een geschiedenis van externe financiering van de Rockefeller Foundation (erfgenaam van IG Farben). Deze instituten zijn de belangrijkste steunpilaar van de covid-uitzonderingstoestand. In een bijeenkomst in april 2020 maakten de WHO, regeringsleiders, de voorzitter van de Europese Commissie en de Bill & Melinda Gates Foundation afspraken om een ‘Access to Covid-19 Tools Accelerator’ op te richten om de productie en distributie van vaccins, tests en gentherapieën te versnellen. Ursula von der Leyen, chef inkoop vaccins namens de EU, heeft een echtgenoot, Heiko. Hij is de baas van Orgenesis een biotech-bedrijf, gespecialiseerd in … gentherapieën.

Historische parallellen

Wat is de historische overeenkomst met deze ontwikkeling?

Was er eigenlijk wel een moment in de geschiedenis waarmee we deze wereldwijde kentering kunnen vergelijken?

De elite en haar oneindige streven privileges veilig te stellen – de tragedie van de burger

Een omwenteling van zeer ingrijpende omvang heeft 500 jaar geleden plaatsgevonden, in de zestiende eeuw. Toen werd de boekdrukkunst in Europa uitgevonden. Dankzij deze ontdekking konden boeken plots worden gereproduceerd en werden het massaproducten die toegankelijk werden voor het ‘gewone volk’. Miljoenen mensen hebben bij kaarslicht in hun hutten leren lezen en schrijven – tegen de wil van hun toenmalige machthebbers, de vorsten en de koningen. Deze middeleeuwse feodale heren lieten de eerste drukpersen saboteren, want ze wilden de macht niet delen.

Kennis stond namelijk gelijk aan macht – en de mensen mochten geen macht krijgen. En zo probeerden ze de loop van de geschiedenis te stoppen en hun middeleeuwse feodale privileges veilig te stellen.

Komt dit ons vandaag de dag niet bekend voor wat betreft de huidige censuur? Uitgevoerd door Binnenlandse Zaken, op Youtube en sociale media: wanneer video’s of tekstberichten worden geüpload of gedeeld met een ander geluid over de ‘pandemie’, de injecties en de ‘maatregelen’ en dat vervolgens deze content, zelfs complete accounts, van overheidswege worden verwijderd? De angst dat mensen – als ze zelfstandig informatie willen vergaren, buiten de MSM-propagandamachine om –dan het bedrog zullen doorzien en zich niet meer door de angst, die de heersende klasse hen dagelijks aanpraat en inprent, laten onderdrukken.

Om de natuurlijke ontwikkeling van de burgers te stoppen – de eigen privileges veilig te stellen –   beraamden de feodale machthebbers in 1618 een oorlog, de Dertigjarige Oorlog, die half Europa vernielde. Het diende deze heersers echter tot niets. De mensen wilden niet meer terug naar de middeleeuwen. Ze hadden besloten om mens te worden, te leren lezen en schrijven, actief aan het leven deel te nemen en niet langer te leven zoals dieren of slaven.

Onderwijs, leren lezen en schrijven, werd uiteindelijk … een mensenrecht.

De mensheid bevrijden van onwetendheid

Om dezelfde reden staan ook vandaag de dag weer biljoenen op het spel, in een tijdperk van volledige scheefgroei. Daarom is deze tijd, zijn de komende dagen, weken en maanden zo beslissend voor de gehele mensheid. Er zullen zwaargewichten van deze economische en machtsbelangen zijn die, net zoals 500 jaar geleden, met het vuur van een oorlog willen spelen. Een oorlog gericht tegen de eigen bevolking.

Er zijn dus twee grote bevrijdingsbewegingen in de geschiedenis aanwezig, die alle mensen betreffen: in de zestiende eeuw betrof de bevrijdingsbeweging de alfabetisering en geletterdheid van mensen. De grote bevrijdingsbeweging waar we vandaag de dag voor staan is de taak om ons te bevrijden van de onwetendheid over de eigen geschiedenis.

Tekst boven de ingang van het gebouw ‘blok 4’,; concentratiekamp Auschwitz
‘Boungiorno’, hier is de Italiaanse krijgsmacht weer voor uw thuisprik. ‘Alle mensen bij wie we langskomen, zijn heel erg dankbaar’, aldus staatspropagana-dagblad Trouw 27 juli 2021
Dr. Sigmund Rascher, een collega-arts van Mengele, tijdens de uitvoering van experimenten op gevangenen in concentratiekamp Dachau, 1942.
Het kabinet stuurt vanaf nu prikbussen naar alle middelbare en hogere scholen, om zoveel mogelijk jongeren het experimentele vaccin toe te dienen. Wil het kabinet de scholen hiermee tot uitvoerder van het injectieprogramma maken? Hoe denken schoolbesturen, leraren en ouders hierover?
Na het bedrog van ‘Dansen met Jansen (IG Farben)’ (toen werden de aan de jongeren beloofde festivals alsnog afgelast), spreekt de GGD nu – helaas – geen potentiële leugen middels de slechte Tel Sell-reclameleus: “een ‘Blind Date’ direct na je vaccinatie, ‘Sjansen met Jansen’.” Uit de cijfers van Eudra Vigilance blijkt dat er 29.190 mensen in Europa wegens het covid-vaccin ernstige oogproblemen hebben gekregen, van wie zelfs 50 mensen door het vaccin zijn overleden. Zo krijgt het begrip ‘Blind Date’ wel een heel treurige en duistere connotatie…

Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen‘, schreef filosoof George Santayana in 1905 in zijn werk “The Life of Reason: Reason in Common Sense”. Niet alleen de geschiedenis rondom de werkelijke zaken die zich tot nu toe op wereldniveau hebben afgespeeld, maar ook de geschiedenis over ons eigen lichaam en de cellulaire oorzaken van gezondheid en ziekte.
Tegenwoordig is Santayana’s beroemde uitspraak ‘Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen‘, te lezen bij de ingang van blok 4, een van de 28 gebouwen van het concentratiekamp Auschwitz. Een lakmoesproef van ongekende omvang voor deze tijd, voor alle burgers, ook die in Nederland. Wie niet vindt dat geschiedenis en het onderzoeken van de waarheid de moeite waard is, vindt het blijkbaar ook niet belangrijk om de huidige genocide te herkennen en zich ertegen te verzetten.

Dr. Jane M. Orient, uitvoerend directeur van de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS), stelde op 7 juli 2021 in een artikel voor WND News Center de vraag waarom we in dit tijdperk van veronderstelde wetenschappelijke geneeskunde en een veronderstelde pandemie vertrouwen op overlijdensakten voor statistieken over de doodsoorzaak, ook al staat bekend dat ze uiterst onbetrouwbaar zijn:

“Duizenden gezonde mensen sterven onverwachts, maar onze volksgezondheidsinstanties verzekeren ons dat hun dood niet werd veroorzaakt door de COVID-prik. Volgens het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) heeft het aantal sterfgevallen na vaccinatie bijna 7.000 bereikt. Het is het beste systeem dat we hebben, ook al mist het 90% of meer van de daadwerkelijke events. Maar ik heb een rapport van slechts één autopsie gezien. Deze patiënt had één dosis van de Pfizer-injectie gehad en stierf vier weken later. Een 45-jarige moeder stierf zojuist nog aan hartproblemen en zwelling van de hersenen, kort nadat ze de COVID-injectie had gekregen, die nodig was voordat ze aan haar baan aan de Johns Hopkins University kon beginnen. Er zullen tranen en bloemen zijn, maar waarschijnlijk geen autopsie – en geen ook geen pauze in het toedienen van de injecties. Mijn opleiding interne geneeskunde volgde ik misschien in de donkere middeleeuwen vóór CT en MRI, maar we moesten wel steeds een nauwkeurige diagnose stellen.
Een patiënt die stierf zonder medische voorgeschiedenis was een ‘ME-geval’. We moesten de lijkschouwer bellen, die zou beslissen of een autopsie geïndiceerd was. Alles wat mogelijk verband hield met de dood, zoals pillenflessen, was een bewijs. Als er een injectie was gegeven, zou de injectieflacon zo mogelijk worden teruggevonden. Bij vaccins moet men het nummer noteren, zodat het mogelijk is een monster te controleren op verontreinigingen.
De belangrijkste reden was dat het “altaar van de waarheid” het ultieme “kwaliteitsborgingsmechanisme” was. Ziekenhuizen moesten autopsies uitvoeren op een bepaald deel van de overledenen om hun accreditatie te behouden. Een klassieke studie van 100 willekeurig geselecteerde autopsies van elk van de drie jaar (1960, 1970 en 1980) onthulde dat in ongeveer 22% procent van de gevallen in alle drie de tijdperken belangrijke diagnoses waren gemist, ondanks de introductie van moderne beeldvormingsmethoden. Helaas zijn de autopsiecijfers de afgelopen vier decennia gedaald van 25% tot minder dan 5%. Het was nooit een inkomstenbron voor iemand behalve advocaten voor wanpraktijken.
Ik ging altijd naar de autopsie als ik kon. Een van mijn belangrijkste leraren was een patiënt bij wie we een aandoening hadden gemist, die overduidelijk was toen de schedel werd geopend. We hadden hem misschien niet kunnen redden, maar aangezien we niet eens aan de diagnose hadden gedacht, had hij geen kans. Tienduizenden patiënten stierven aan COVID, voordat een reeks van 12 autopsies in Duitsland aantoonde dat de meesten bloedstolsels hadden en niet gered konden worden door lucht in hun longen te persen met een beademingsapparaat.
Als een persoon overlijdt na een COVID-prik, zou ik graag willen weten of er spike-eiwitten in de weefsels en bloedvaten zijn en of er een immunologische reactie is geweest die die weefsels heeft beschadigd. Als een moeder een baby verliest, zou ik graag een grondig onderzoek van de placenta zien. Werd de zuurstof en voeding van de baby afgesneden vanwege beschadigde bloedvaten?
Ik vind het schokkend dat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Food and Drug Administration (FDA), het Department of Health and Human Services (HHS) en de Joint Commission, die ziekenhuizen accrediteert, geen autopsies of het testen van vaccin-samples eisen. Het is niet mogelijk om een ​​product veilig en effectief te verklaren, zonder direct bewijs van potentiële slachtoffers. De fabrikanten zijn dankzij het Congres beschermd tegen productaansprakelijkheid. Maar waar is de verantwoordelijkheid van de overheidsinstanties, die belast zijn met de bescherming van ons, of van de particuliere entiteiten die werknemers of studenten dwingen een experimenteel, potentieel gevaarlijk of zelfs dodelijk product te nemen?”
, aldus Dr. Jane M. Orient van de Association of American Physicians and Surgeons. Het is zeer zorgwekkend dat er na meer dan 7.000 sterfgevallen na vaccinatie, slechts één autopsie is verricht…

Juli 2021

Wat is het verschil tussen 1944 en nu?
In 2021 tonen min of meer dezelfde belangengroeperingen hun gezicht. Ook zij gebruiken nu weer de zwartste methoden. Ze offeren miljarden mensenlevens op, om hun macht maar te kunnen behouden. Een machtsgreep van een stervend systeem, maar een greep die voorlopig nog niet zal verslappen.

‘NA HET SUCCES VAN DE CORONA-AGENDA, ROLLEN WIJ OOK DE KLIMAATAGENDA VOOR U UIT’

Inmiddels wordt er door de VN – en via de EU, de naadloos met de corona-agenda verweven klimaatagenda uitgerold. Een klimaatagenda, die – net zoals de corona-agenda niets met een reële virale bedreiging te maken heeft – niets met een werkelijke redding van de natuur en een reële bedreiging van het klimaat te maken heeft, maar meer met het financieel leegzuigen van burgers (opstapje naar de vernietiging van een burgerlijke middenklasse ten gunste van een verdienmodel voor de klimaatindustrie en het vergroten van de totalitaire macht), middels onbetaalbare ingrepen voor het realiseren van energiezuinige woningen (opstapje naar het moeten opgeven van woningbezit van gewone burgers), onbetaalbare prijzen aan de pomp en laadpaal (opstapje naar het einde van autobezit voor de gewone man), klimaatlockdowns (opstapje naar nog meer controle en nog minder vrijheid), extreme belastingverhogingen, peperdure energierekeningen en boodschappen, migratie- en reisverboden (uiteraard met de inmiddels wettelijk ingeregelde uitzonderingen voor politici, diplomaten en andere betrokken eliteclubs) en middels de in de ‘VN-klimaatagenda 2050’ vastgelegde, verplichte norm: uitstoot van broeikasgas dient in 2050 nul te zijn; de alerte lezer zal snappen dat de ondertiteling van deze norm min of meer ‘het niet meer als burger toegestaan worden om nog adem te halen’ betekent: per definitie zijn we als mens zelf, levende, lichamelijke, producerende koolstofdioxidefabriekjes. Voor het brede draagvlak van deze klimaatoffers was blijkbaar wel eerst een ramp nodig, hoog water en overstromingen zoals in Limburg en in andere Europese plaatsen, om de ‘groene’ agenda van Timmermans en consorten er kritiekloos doorheen te kunnen duwen. We weten nu dankzij corona dat angst en propaganda via de media werkt… Men spreekt bij deze ramp uiteraard niet over de mogelijke eigen bijdrage in de vorm van weermanipulatie (geo-engineering), die al jarenlang in de NAVO-landen plaatsvindt, middels inzet van zware, giftige chemtrail-operaties, zenderstraling, HAARP en ‘cloud seeding’ door ‘regenfabrieken’ (dit is helaas geen fabeltje).

Chemtrails
HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program 

De luchtmacht heeft in het Congres van de VS toegegeven dat HAARP kunstmatig het weer beïnvloedt. Dit monstrueuze klimaatwapen van het Pentagon, dat stormen, aardbevingen en tsunami’s kan veroorzaken met gebruikmaking van de ionosfeer, doet het CO2- probleem verbleken. Dit weermodificatiesysteem beschikt over 180 antennes op 30 hectare, die gebruikt worden om in de ionosfeer, 70 kilometer boven de aarde, energie te injecteren. Deze injecties brengen veranderingen aan in de stroom van geladen deeltjes. Een HAARP-installatie staat, toevallig, ook in het Duitse Hamminkelen, in het beneden-Nederrijngebied in het noordwesten van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, in Kreis Wesel.

HAARP-installatie Hamminkelen

Weather as a Force Multiplier:
Owning the Weather in 2025′

Het spoor van patenten voor de klimaatagenda

Heeft HAARP wellicht een rol gespeeld in deze ramp? Eerst jaren van enorme droogte en dan in 2021 een grote watersnoodramp? Een antwoord kan nog niet gegeven worden, maar de vraag durven stellen en dit zelf gaan onderzoeken is voor menigeen wel de moeite waard. Opvallend is dat juist het gebied rondom de HAARP-installatie in Hamminkelen getroffen is door wateroverlast en overstromingen: de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, de Belgische provincie Luik en het Nederlandse Limburg. Regen en ook een onweersbui kan helaas gemaakt worden met geo-engineering: middels chemtrails gecombineerd met ‘veel HAARP’.

Michio Kaku, medewerker van CBS News en hoogleraar natuurkunde aan de City University of New York vertelt over de reeds bestaande weermodificatietechnieken. (HAARP)
De mainstream media doen, na jarenlang het bestaan van weermodificatietechnieken af te doen als onzin of ‘complot’/’wappie’, inmiddels ook niet meer geheimzinnig over ‘cloudseeding’
De MSM vermelden er uiteraard niet bij dat cloudseeding in Nederland ook voor gif en chaos (de zogenaamde ‘klimaatverandering’) zorgt.

Door middel van de radiogolven van HAARP kan men luchtdeeltjes die geladen zijn ioniseren, laten opstijgen en wolken vormen in de stratosfeer. Deze kunnen zelfs stormen en cyclonen veroorzaken, als je ze maar warm genoeg maakt. Ze kunnen heel gericht het weer beïnvloeden in gebieden die men onder druk wil zetten of waar men schaarste van voedsel en overige producten wil creëren. De Federation of American Scientists (FAS) presenteerde reeds aan het einde van de jaren negentig aan de staf van het Amerikaanse Air Force het rapport ‘Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025’, waarbij mogelijkheden en technologieën zijn onderzocht die de VS nodig heeft om ‘eigenaar van het weer’ te worden. Het genoemde jaar 2025 is uiteraard pure afleiding. In 1965 waren er al patenten op weermodificatietechnieken. En u moet zich realiseren dat een patent alleen kan worden verkregen op reeds werkende, functionele zaken en technieken. Een patent kan niet verkregen worden op iets dat niet werkt.

Uit het rapport: ‘Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025’. Dan mag u verder blijven geloven in de klimaatverandering. Over de huidige klimaatmanipulatie en de gevolgen hiervan wordt uiteraard gezwegen.
Parijs onder water in 1910. Hoezo klimaatverandering? Rivieren stromen eens in de zoveel jaar over. Helaas soms ook heel erg.
Overstromingen, helaas van alle tijden.
Waterniveau in juli 2021

Doelbewuste manipulatie van het weer kan desastreuze gevolgen kan hebben
Er zijn inmiddels talloze HAARP-stations, in NAVO-landen en daarbuiten, zoals in China, Rusland en zelfs de Sahara. Breng je deze stations met elkaar in trilling, dan breng je de aarde in een elektromagnetische resonantie die ons geheel en al afsluit van de kosmos. De website van het HAARP-project erkent dat er experimenten worden uitgevoerd waarbij elektromagnetische frequenties worden gebruikt om gepulseerde, gerichte energiebundels af te vuren om “tijdelijk een beperkt deel van de ionosfeer te prikkelen”. Sommige wetenschappers stellen dat het doelbewust verstoren van deze gevoelige laag grote en zelfs desastreuze gevolgen kan hebben. Er bestaat zelfs documentatie dat de Irakezen zich tijdens de oorlog snel hebben overgegeven, omdat zij eerst met (HAARP-)straling werden bestookt, waardoor zij grote angsten en deprimerende gevoelens beleefden.

‘Verlaat uw huis niet’
Wat ook vragen oproept, dat zijn de vele persoonlijke berichten van dorpsbewoners in Wallonië, die zelf aangeven omsingeld te zijn geweest door politiekordons en van hun burgemeester de instructie ‘verlaat uw huis niet’ opvolgden, waarna vervolgens de sluizen van de stuwdam werden opengezet en in die nacht 150 kubieke meter water per seconde als een vloedgolf heuvelafwaarts kon ontsnappen en in die kolkende stroom mensen, huizen, bomen en auto’s meesleurde. Door de reguliere media wordt er bericht dat de Waalse autoriteiten een inschattingsfout hebben gemaakt. Laten we hopen dat het geen opzet was. Reeds op maandag stuurde het Europese bureau Efas, dat is opgericht om tijdig te kunnen reageren op extreme weersomstandigheden, maar liefst vier berichten over zware regen die op woensdag zou volgen. Dan rijzen toch veel vragen op als de dam op woensdagnacht wordt opengezet en dit zonder allereerst de dorpen te ontruimen, mensen te laten evacueren.
Elke regen-, hagel of sneeuwbui, storm, droogteperiode of hittegolf, komt sinds enige tijd alleen nog als zijnde ‘klimaatverandering’ in het nieuws; het lijkt op een legitimering voor de nood en het belang van de uitvoering van de – door de VN, de EU en de globalistische elite opgedrongen en ondemocratisch tot stand gekomen – klimaatagenda.

Klimaatvoorspellingen uit 1970

OPROEP TOT EEN DOOR BURGERS ZELF VORMGEGEVEN RESET

We beschikken over een oeroud en oerdegelijk eigen immuunsysteem. De Rockefeller Foundation (IG Farben) heeft geheel onterecht en uit eigen belang (vanwege het bijproduct ‘koolteer’ uit de eigen petroleumindustrie als winstgevende basis voor synthetische geneesmiddelen) de allopathie – de benadering die ervan uitgaat dat een ziekte van buitenaf moet worden bestreden – gepropageerd. Dit met inzet van onnatuurlijke middelen zoals vaccinatie en synthetische medicatie. Middels een toenemende invloed van de Rockefeller-instellingen, door schenkingen aan medische opleidingen en behandelmethodes, kreeg allopathie steeds meer de overheersende benadering voor het genezen of voorkomen van ziekten. De alternatieve benadering is de holistische, die op de hele mens gerichte natuurgeneeswijzen en ook de homeopathie omvat.

Deze benadering gaat ervan uit dat het lichaam zelf een storing kan overwinnen. Net zoals we zelf kunnen bouwen aan een nieuwe, eerlijkere Reset van onze samenleving en een schoner milieu, door burgers zelf vormgegeven en niet van bovenaf gedicteerd door een kleine, op macht en bezit beluste mondiale elite, die de gewone burgers wereldwijd een snoeiharde totalitaire herstart wil voorschrijven.
Wanneer we het economisch ten gronde richten van burgers willen verhinderen, sociaal herstel, herstel van de natuur en sociale ontwikkeling wensen en tot slot ook willen dat de democratie overleeft, dan moeten we zelf actief gaan handelen.

Dát is ons doel, dát is onze taak, dát is de reële mogelijkheid van deze generatie.

Lieve mens, … ‘word wakker’.

Bien sûr, il y a les guerres d’Irlande

Et les peuplades sans musique

Bien sûr, tout ce manque de tendre

Et il n’y a plus d’Amérique

Bien sûr, l’argent n’a pas d’odeur

Mais pas d’odeur vous monte au nez

Bien sûr, on marche sur les fleurs

Mais, mais voir un ami pleurer

Bien sûr, il y a nos défaites

Et puis la mort qui est tout au bout

Le corps incline déjà la tête

Étonné d’être encore debout

Bien sûr, les femmes infidèles

Et les oiseaux assassinés

Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes

Mais, mais voir un ami pleurer

Bien sûr, ces villes épuisées

Par ces enfants de cinquante ans

Notre impuissance à les aider

Et nos amours qui ont mal aux dents

Bien sûr, le temps qui va trop vite

Ces métro remplis de noyés

La vérité qui nous évite

Mais, mais voir un ami pleurer

Bien sûr, nos miroirs sont intègres

Ni le courage d’être juif

Ni l’élégance d’être nègre

On se croit mèche, on n’est que suif

Et tous ces hommes qui sont nos frères

Tellement qu’on n’est plus étonné

Que par amour, ils nous lacèrent

Mais, mais voir un ami pleurer

Tekst: Voir un ami pleurer (1967) – Jacques Brel

Had je baat bij de informatie in dit blog? Deel het met je vrienden!