BRITSE ONDERZOEKERS EXPERIMENTEREN MET EEN ‘SOLAR GEO-ENGINEERING SYSTEM’ GENAAMD ‘SATAN’

Afgelopen september lanceerden onderzoekers in het VK een weerballon op grote hoogte die een stevige hoeveelheid zwaveldioxide in de stratosfeer liet vrijkomen. Een potentiële wetenschappelijke ‘primeur’ op het gebied van ‘solar geo-engineering’.

Deze geoengineering-operatie werd op 1 maart 2023 toegegeven en bekritiseerd door MIT Technology Review, een mediabedrijf dat normaliter geen enkel radicaal wetenschappelijk experiment tegenkomt dat niet bevalt. In de loop der jaren heeft deze establishment-uitgeverij genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), experimentele vaccins, pesticidevergiftiging van gewassen, CRISPR-technologie en genetische manipulatie gepromoot, maar geo-engineering op wereldwijde schaal blijkt zelfs voor MIT Technology Review een brug te ver.

Solar Geo-engineering

Solar geo-engineering is het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde, met als doel om de zogenaamde “klimaatverandering”, en meer specifiek, de vermeende “opwarming van de aarde” tegen te gaan. Op artificiële wijze wordt het natuurlijke zonlicht terug de ruimte in gereflecteerd. De in september 2022 toegepaste wijze was het sproeien van zwaveldioxide in de stratosfeer, in een poging een verkoelend effect na te bootsen dat optreedt in de nasleep van grote vulkaanuitbarstingen. Het is zeer controversieel gezien onder meer de bezorgdheid over de immense gevolgen.

De Britse inspanning was geen test of experiment in geo-engineering als doel op zich. Het verklaarde doel was eerder om een goedkoop, controleerbaar en herstelbaar ballonsysteem te evalueren, volgens details verkregen door MIT Technology Review. Het solar dimming-experiment is zeer controversieel, onder meer gezien het feit dat het opblazen van chemicaliën in onze directe baan onze gehele natuurlijke habitat aantast.

SATAN-experiment

Opmerkelijk is dat het ballonsysteem de naam SATAN heeft gekregen. Het is een acroniem voor ‘Stratospheric Aerosol Transport and Nucleation’.

Dit systeem wordt gebruikt voor een gedistribueerde inzet van geo-engineering waarbij talrijke ballonnen betrokken zijn. De “Stratospheric Aerosol Transport and Nucleation”, ofwel SATAN-ballonsystemen werden gemaakt van hobbyistische componenten, met hardwarekosten die minder dan $ 1.000 bedroegen.

Andrew Lockley, een onafhankelijk onderzoeker die voorheen verbonden was aan University College London, leidde de betreffende inspanning afgelopen herfst en werkte samen met European Astrotech, een bedrijf dat engineering en ontwerp uitvoert voor ballonnen op grote hoogte.

Zijn paper over het SATAN-experiment is ingediend maar nog niet gepubliceerd. Toen hij ontdekte dat zijn paper was “gelekt”, schreef Lockley een e-mail aan MIT Technology Review:

“Leakers be damned! I’ve tried to follow the straight and narrow path and wait for the judgment day of peer review, but it appears a colleague has been led astray by diabolical temptation. There’s a special place in hell for those who leak their colleagues’ work, tormented by ever-burning sulphur.”

Testvluchten

Het SATAN-systeem omvatte een zwevende ballon gevuld met helium of waterstof, die een ladingsballon ter grootte van een basketbal meevoerde die zwaveldioxide bevatte. Bij een eerdere vlucht in oktober 2021 is waarschijnlijk een spoor van het gas in de stratosfeer vrijgekomen, hoewel dat niet kon worden bevestigd en het systeem niet kon worden hersteld vanwege een probleem met instrumenten aan boord, volgens details verkregen door MIT Technology Review.

Tijdens de tweede vlucht, in september 2022, barstte de kleinere ballon met lading ongeveer 24 kilometer boven de aarde, terwijl hij uitzette te midden van afnemende atmosferische druk, waarbij het gas in de stratosfeer vrijkwam. Beide ballonnen werden gelanceerd vanaf een lanceerbasis in Buckinghamshire, in het zuidoosten van Engeland.

Er zijn eerdere pogingen ondernomen om zwaveldioxide in de stratosfeer te brengen. MIT Technology Review meldde reeds eind vorig jaar dat een mede-oprichter van een bedrijf genaamd ‘Make Sunsets’ (What’s in a name?) in april ’22 zwaveldioxide in de stratosfeer liet vrijkomen tijdens een paar ballonvluchten vanuit Mexico. De inspanning van Make Sunsets werd alom aan de kaak gesteld door onderzoekers in geo-engineering, critici en de regering van Mexico, die plannen aankondigde om experimenten met solar geo-engineering in het land te verbieden en stop te zetten. Men was onder meer bezorgd dat de lanceringen waren doorgegaan zonder voorafgaande kennisgeving of goedkeuring én omdat het bedrijf geld verdient met dergelijke lanceringen door “cooling credits” te verkopen.

Lockley’s experiment was ten opzichte van het eerdere project van Make Sunsets geen commerciële onderneming. Lockley’s groep heeft vliegvergunningen verkregen en een zogenaamde “kennisgeving aan vliegers” ingediend bij luchtvaartautoriteiten, die ervoor zorgden dat vliegtuigpiloten op de hoogte zijn van vluchtplannen in het gebied.

Sommige waarnemers zeiden dat de hoeveelheid zwaveldioxide die vrijkomt tijdens het Britse project geen echte gevaren voor het milieu oplevert. “Dit is een onschadelijk verslag van een onschadelijk experiment, in de directe zin”, zegt Gernot Wagner, klimaateconoom aan Columbia University en auteur van Geoengineering: The Gamble.

Je noemt iets niet SATAN als je het eerlijk speelt

Maar velen zijn bezorgd omdat het experiment is uitgevoerd zonder bredere openbare onthullingen en betrokkenheid vooraf.

Shuchi Talati, een academicus aan de American University die een non-profitorganisatie heeft opgericht die zich richt op bestuurs- en rechtvaardigheidskwesties in solar geo-engineering, vreest dat er in deze ruimte een groeiende minachting is voor het belang van onderzoeksbestuur. Dat verwijst naar een reeks normen en standaarden met betrekking tot wetenschappelijke verdienste en toezicht op voorgestelde experimenten, evenals publieke transparantie en betrokkenheid.

“Ik maak me echt zorgen over wat hier de bedoeling is. Op deze manier vooruitgaan is ethisch twijfelachtig, omdat het anderen de kans ontneemt om de wetenschappelijke waarde, risico’s of geschiktheid van de inspanningen te beoordelen voordat ze plaatsvinden”, laat ze weten aan MIT Technology Review. Talati voegt eraan toe dat een deel van de bedoeling provocatie lijkt te zijn, misschien om te helpen doorbreken wat sommigen beschouwen als een impasse of taboe dat stratosferisch onderzoek op dit gebied in stand houdt.

David Keith, een wetenschapper van Harvard die al jaren werkt aan een kleinschalig onderzoeksprogramma voor stratosferische ballonnen, zette vraagtekens bij zowel de wetenschappelijke waarde van de inspanning als het nut ervan in termen van technologische ontwikkeling. In een e-mail aan MIT Technology Review merkte hij op dat de onderzoekers niet probeerden om enig effect op de atmosferische chemie te volgen. “Hoewel Lockley’s experiment van minder cowboy-gedrag getuigt dan het project van Make Sunsets, zie ik het toch als vergelijkbaar,” schreef hij. Toen hem werd gevraagd of provocatie misschien een gedeeltelijk doel van de inspanning was, zei Keith: “Je noemt iets niet SATAN als je het eerlijk speelt.”

Lockley benadrukte dat de inspanning “een technische proof-of-concept-test was, geen ecologisch verstorend experiment”, en dat ze de standaardgoedkeuringen voor dergelijke vluchten verkregen.

Gevaren voor gezondheid en milieu

Er zijn verschillende zorgen over de inzet van solar geo-engineering, waaronder het gevaar dat het op grote schaal uitvoeren ervan negatieve neveneffecten heeft op het milieu.

Verschillende eerdere voorstellen om onderzoek in de stratosfeer uit te voeren zijn door publieke kritiek stopgezet of herhaaldelijk uitgesteld. Die omvatten het SPICE-experiment, dat een stratosferisch afleversysteem met ballonnen en slangen zou hebben getest, maar in 2012 werd stopgezet, evenals het Harvard-voorstel waarbij Keith betrokken is, ook wel bekend als SCoPEx.

De National Oceanic and Atmospheric Administration is reeds een poos geleden begonnen met het uitvoeren van stratosferische vluchten, met behulp van ballonnen en jets, als onderdeel van een groeiend Amerikaans onderzoeksprogramma op het gebied van geo-engineering. Wetenschappers voeren routinematig buitenexperimenten uit zonder vooraf publieke toestemming te vragen, wanneer deze volgens hen geen duidelijke gevaren voor de gezondheid of het milieu met zich meebrengen, en onthullen hun studies en getoetste resultaten pas achteraf in prominente tijdschriften.

Uitrol solar geo-engineering zonder instemming van de burger

Onder het mom van “regeringen slagen er nog steeds niet in om de uitstoot snel genoeg terug te dringen en ‘rampzalige klimaatverandering’ te voorkomen”, hebben enkele machtige entiteiten steun gekregen om solar geo-engineering te onderzoeken, zo niet volledig in te zetten. De Amerikaanse regering is reeds begonnen met een onderzoek naar klimaatinterventies en afgelopen maand bracht het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) een rapport uit waarin de status van onderzoek wordt onderzocht, samen met de potentiële risico’s en effecten van modificatie van zonnestraling (SRM), technologieën die tot doel hebben de aarde af te koelen. In het rapport somde het VN-milieuprogramma (UNEP) voorstellen op om de klimaatdoelstellingen te halen, waaronder het plaatsen van gigantische spiegels om zonlicht terug de ruimte in te reflecteren.

Het rapport stelt dat het sproeien van reflecterende deeltjes “de enige bekende aanpak is die kan worden gebruikt om de aarde binnen een paar jaar af te koelen” en dat het tientallen miljarden dollars per jaar zou kosten om een ​​verlaging van de temperatuur op aarde met 1°C te bereiken.

Maar het erkent ook een lange lijst van potentiële gevaren, zoals aantasting van de ozonlaag, mogelijke machtsongelijkheid en conflicten tussen landen.

Het genetisch aanpassen van de kleur van voedselgewassen om de reflectie van zonlicht te vergroten

De Britse krant The Independent publiceerde op 1 maart 2023 dat het niet de eerste keer is dat ruimtespiegels worden voorgesteld om de ergste gevolgen van “klimaatverandering” te verlichten. De voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Andrew Yang publiceerde in 2019 een plan om de gehele aarde te geo-engineeren. Zijn voorstel was om gigantische opvouwbare ruimtespiegels in een baan om de aarde te plaatsen. Dit zou $ 4,86 biljoen kosten en ongeveer twee decennia in beslag nemen om te implementeren.

Andere methoden die UNEP voorstelt om onze planeet af te koelen door zonlicht te beperken en onze lucht donkerder te maken, zijn het injecteren van zwaveldioxide in de atmosfeer, het genetisch aanpassen van de kleur van voedselgewassen om de reflectie van zonlicht te vergroten, toevoeging van reflecterende deeltjes aan het oceaanoppervlak, het injecteren van ijskernen in de bovenste troposfeer om de hoeveelheid cirruswolken te verminderen en het naar de ruimte laten ontsnappen van meer ‘long wave radiation’.

Was het niet zo dat milieuactivisten en autoriteiten enige tijd geleden nog concludeerden dat zwaveldioxide (SO2) een verontreinigend gas is?

Zwaveldioxide – de chemische stof bij uitstek voor zowel SATAN als UNEP – is een bijproduct van de verbranding van steenkool en olie, dat sinds de afgelopen decennia tot op heden in de atmosfeer wordt uitgestoten. Echter, was het niet zo dat milieuactivisten en autoriteiten enige tijd geleden nog concludeerden dat zwaveldioxide (SO2) een verontreinigend gas is dat bijdraagt aan het fenomeen van zure regen en dat het aanzienlijke gezondheidsproblemen veroorzaakt? Hebben we niet, omdat we ervan verzekerd waren dat zwaveldioxide slecht voor ons was, miljarden euro’s en dollars uitgegeven om SO2 uit de uitstoot van kolen en olie te verwijderen en zwaveldioxidetechnologie te bouwen om SO2 uit de atmosfeer te houden?

Nu blijkt dat zwaveldioxide goed voor ons is, moeten we nog meer miljarden uitgeven om deze stof in de atmosfeer te injecteren. Investeerders zullen behoorlijk wat geld verdienen aan de “atmosferische zwaveldioxide-injecties” direct nadat ze miljarden hebben verdiend aan “het elimineren van zwaveldioxide-emissies” van kolencentrales.

Vele donkere pagina’s uit de menselijke geschiedenis in verband gebracht met vulkaanuitbarstingen en zwaveldioxide

Als rechtvaardiging voor het injecteren van chemicaliën in de atmosfeer geeft het UNEP-rapport aan dat de zwavel en as die vrijkomen bij vulkaanuitbarstingen de zon jarenlang dimmen en leiden tot meetbare wereldwijde afkoelingsperioden. Wat het UNEP-rapport echter niet vermeldt, is dat vele donkere pagina’s uit de menselijke geschiedenis in verband worden gebracht met vulkaanuitbarstingen die catastrofale klimaatveranderingen veroorzaakten.

In het jaar 1600 veroorzaakte bijvoorbeeld de uitbarsting van de Huaynaputina in Peru hongersnoden in Europa en leidde tot massale sterfgevallen. In Rusland bracht de periode 1601-1603 de ergste hongersnood in de geschiedenis van het land, wat leidde tot de omverwerping van de regerende tsaar. Archieven in Zwitserland, Letland en Estland vermelden een periode van uitzonderlijke koude in 1601-1602, in Frankrijk was de wijnoogst van 1601 zeer laat in het jaar; de wijnproductie in Duitsland en het koloniale Peru stortte in; in China bloeiden perzikbomen zeer laat en het Suwameer in Shinano (Japan) had een van de vroegste bevriezingsdata in 500 jaar.

In 1815 explodeerde Mount Tambora, waarbij volgens NOAA 31 kubieke mijl as in de stratosfeer werd uitgestoten. Dit leidde tot “het jaar zonder zomer” in Noord-Amerika, Europa en delen van Azië. Naar schatting 100.000 mensen stierven door hongersnood en overal ter wereld mislukte de voedseloogst.

Noaa.gov: ‘De vulkanische winter veroorzaakte misoogsten, voedseltekorten en overstromingen in het grootste deel van Noord-Amerika, West-Europa en delen van Azië. Volgens historische klimatologische bronnen bedroeg het dodental van de gebeurtenis in 1815 11.000 door pyroclastische stromen en meer dan 100.000 door de daaruit voortvloeiende voedseltekorten in het volgende decennium.’

UNEP-rapport dreigt te gaan experimenteren op gehele bevolkingsgroepen

Wereldwijde zonsverduisterende projecten kunnen inderdaad wereldwijde afkoeling veroorzaken ten koste van vergiftiging van de atmosfeer, toxische regen en kunnen leiden tot de ineenstorting van de landbouw in verschillende delen van de wereld. Bovendien verhindert geblokkeerd zonlicht de opname van koolstofdioxide (CO2) door planten, omdat – voor de omzetting van koolstofdioxide naar zuurstof in plantaardig materiaal – zonlicht nodig is.

Sinds begin vorig jaar hebben Bill Gates en andere particuliere ‘filantropen’ het Solar Geoengineering Research Program van Harvard University , SCoPEx , gefinancierd om effectieve manieren te bestuderen, om te voorkomen dat zonlicht het aardoppervlak bereikt.

Tot dusver beschouwen ze hun plannen als “experimenten”, maar het UNEP-rapport dreigt dat als de “wereldwijde belanghebbenden” besluiten om door te gaan, de lucht binnen slechts een paar jaar kan worden verduisterd. Misschien worden alle bedrijfswetenschappers betaald om op dezelfde manier te denken en zijn er, net als bij de covid-injecties, geen authentieke veiligheids- of werkzaamheidsproeven vereist. Rol het gewoon uit en voer live-experimenten uit op gehele bevolkingsgroepen en de wereld.

Het grote klimaatveranderingsbedrog: hoe één boom in Siberië de gehele wereldwijde klimaatagenda rechtvaardigt

Het beeld van een gestage opwarming als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen is onjuist. De zonnecycli blijken de werkelijke bepalende factor in het afwisselen van koudere en warmere perioden. Bovendien heeft er de afgelopen twintig jaar geen globale opwarming plaatsgevonden. Er is wetenschappelijke fraude gepleegd om ons te laten geloven dat dit wel het geval is. 
Zo heeft Professor Tom Segalstad van de universiteit van Oslo aangetoond dat CO2 zich niet ophoopt in de atmosfeer (broeikaseffect), maar na een korte periode – meestal nog in hetzelfde jaar – weer opgenomen wordt door de aarde. Ook zijn niet de bossen van de Amazone de longen van de aarde en daarmee het meest kritische deel in de zuurstofketen, maar de zeeën. 
Het temperatuurverloop op aarde van de laatste tweeduizend jaar, op basis van de data die het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) aan de klimaatconferentie in Parijs voorlegde in november 2015, zijn gebaseerd op het onderzoek van jaarringen van bomen op het schiereiland Yamal in Siberië, uitgevoerd door klimaatwetenschapper Keith Briffa van de East Anglia Universiteit en gepubliceerd in 2000. 
Het patroon in de betreffende grafiek is eeuwenlang tamelijk regelmatig, maar waar we in onze tijd aankomen, verschijnt ineens de angstaanjagende piek in de vorm van een omgekeerde hockeystick. Briffa selecteerde hiervoor de gegevens van de jaarringen van tien bomen. Eén van die tien bomen week sterk af en had een grote invloed op het gemiddelde. Daarmee werd deze ene boom de meest invloedrijke boom op aarde, want zijn invloed had verregaande geopolitieke impact. 
Tien bomen in Siberië is wel een heel erg smalle basis. Een andere onderzoeker, Steve McIntyre bekeek 34 bomen in de nabijheid van die tien en kwam tot heel andere bevindingen. 
Jaarringen blijken overigens zeer onbetrouwbaar te zijn als indicator voor temperatuurwisselingen.

In de middeleeuwen was het zelfs warmer dan het nu is:

Dat we met de uitstoot van CO2 onze atmosfeer verpesten, blijkt niet te kloppen

Ook is er nog een tweede, veel minder bekende hockeystick die door het IPCC uit de hoed werd getoverd. Deze heeft betrekking op de hoeveelheid CO2 in onze atmosfeer. De grafiek heeft een weggemoffelde nulstand, de zogenaamde ‘suppressed zero scale’. Daardoor ontbreken de dimensies en lijkt het alsof we met een pijlsnelle toename te maken hebben.
Uiteraard is dit geen excuus om door te gaan met milieuvervuiling, maar het zegt wel iets over de eigen veerkracht van de natuurlijke biosfeer van de aarde. Het beeld dat we met de uitstoot van CO2 onze atmosfeer verpesten, blijkt niet te kloppen. Er is verbuiging van harde klimaatfeiten voor nodig om het overeind te kunnen houden.

Al deze onthullingen en schandalen zouden te denken moeten geven, maar desondanks blijft het narratief over ons uitgestort dat 97 procent van alle klimaatwetenschappers ervan uitgaat dat er sprake is van global warming en dat deze door de mens wordt veroorzaakt. Dat percentage komen we ook tegen bij de experts rondom geo-engineering en vaccinaties. De bron is steeds dezelfde: een in zoekmachine-optimalisatie gespecialiseerde taskforce binnen het militair-industrieel-academische complex, dat via een aantal globale mediaconglomeraten de zogenaamde wetenschappelijke consensus de wereld inblaast, niet gehinderd door feiten van het tegendeel. Tegengeluiden worden door brede lagen van de bevolking amper gehoord, eenvoudigweg omdat deze tegengeluiden geen toegang hebben tot de mediaconglomeraten.

Gateway Belief rondom global warming stevig verankerd in ons collectieve bewustzijn

Geo-engineering en het global warming-narratief zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ze hebben elkaar nodig. Zonder de legitimaties rondom global warming is er geen draagvlak voor de geo-engineering. Het is interessant dat de geo-engineers toegeven dat er ‘experimenten’ plaatsvinden. Over wat die precies behelzen, hangt een waas van geheimzinnigheid. Nergens worden man en paard genoemd. De insiders zullen mogelijk gebriefd worden met het narratief: “De klimaatschade als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen is vele malen ernstiger dan we naar het publiek toe communiceren. Er staat ons mogelijk een ramp te wachten als we nu geen draconische maatregelen nemen. Dat doen we door hoog in de atmosfeer een schild rond de aarde te brengen dat een aanzienlijk deel van het zonlicht terugkaatst .” Kortom, solar geo-engineering is zogenaamd een noodzakelijk kwaad. Het is mogelijk dat insiders geloof hechten aan dit verhaal, juist omdat het Gateway Belief rondom global warming zo stevig verankerd is in ons collectieve bewustzijn.

Gateway Belief

Onderzoeksdocument ‘Challenging “Net Zero” with Science’

De vermeende “consensus” over een door de mens veroorzaakte klimaatverandering door CO2-uitstoot is een leugen: wetenschappers betwisten dit verhaal keer op keer en wijzen op ontbrekende en twijfelachtige bewijzen voor de CO2-theorie. In het artikel ‘Gerenommeerde wetenschappers: klimaatwaanzin zal de helft van de wereldbevolking in hongersnood storten’ van Frontnieuws wordt beschreven dat de natuurkundigen prof. William Happer van Princeton University, prof. Richard Lindzen van MIT en de geoloog Gregory Wrightstone -gespecialiseerd in klimaatonderzoek – voor de CO2 Coalition onlangs een onderzoeksdocument hebben geschreven dat de argumenten van de klimaatcultus weerlegt en waarschuwt voor de verwoestende gevolgen van een steeds radicaler klimaatbeleid.

Het betreffende artikel van Frontnieuws onthult verder:
‘in hun paper Challenging “Net Zero” with Science, komen de wetenschappers tot verschillende conclusies.

 • Voorstanders van “netto-nul” beweren regelmatig dat extreme weersomstandigheden vaker en heviger voorkomen als gevolg van de klimaatverandering, hoewel er geen bewijs is voor een toename – en in sommige gevallen zelfs een afname – van dergelijke gebeurtenissen.
 • De computermodellen die elke netto-nulregeling van de overheid en de biljoenen dollars aan subsidies voor duurzame energie en elektrische auto’s, vrachtwagens, apparaten en vele andere producten ondersteunen, werken niet.
 • Wetenschappelijk onderzoek en studies die de “consensus” over de schadelijke door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde niet ondersteunen, zoals de Intergovernmental Panel on Climate Change en de National Climate Assessment worden routinematig gecensureerd en uitgesloten van overheidsrapporten.
 • Conclusies van het Intergovernmental Panel on Climate Change die het narratief van de catastrofale opwarming van de aarde door fossiele brandstoffen tegenspreken, worden door overheidsbureaucraten herschreven voor openbare rapporten om het valse verhaal van netto-nul te ondersteunen.
 • De vele voordelen van een gematigde opwarming en toenemende koolstofdioxide worden in overheidsrapporten stelselmatig geëlimineerd of geminimaliseerd.
 • Het uitbannen van fossiele brandstoffen en het implementeren van netto-nul beleid en acties betekent het uitbannen van stikstofmeststoffen en pesticiden die van fossiele brandstoffen afkomstig zijn, waardoor ongeveer de helft van de wereldbevolking niet genoeg te eten zal hebben. Velen zouden verhongeren.
 • De aanname van netto-nul is de verwerping van het overweldigende wetenschappelijke bewijs dat er geen gevaar is voor een catastrofale opwarming van de aarde door fossiele brandstoffen en CO2.
 • De auteurs stellen onomwonden dat “netto-nul” in strijd is met de grondbeginselen van de wetenschappelijke methode die al meer dan 300 jaar ten grondslag ligt aan de vooruitgang van de westerse beschaving.’

Dreigende hongersnood als gevolg van een radicaal klimaatbeleid

Alle punten worden in het artikel in detail uitgelegd en ondersteund met gegevens. Een aspect dat bijzondere aandacht verdient is dat van de dreigende hongersnood als gevolg van een radicaal klimaatbeleid. Niet alleen wijzen de professoren er expliciet op dat meer CO2, dat zo wordt gedemoniseerd, ertoe leidt dat planten juist meer voedsel produceren voor mens en dier. Ze waarschuwen ook dat het wijdverbreide gebruik van stikstofmeststoffen sinds 1950 heeft geleid tot een sterke stijging van de gewasopbrengsten. Afzien van deze kunstmest zal derhalve waarschijnlijk weer leiden tot een aanzienlijke daling van de gewasopbrengsten. Dit effect wordt uiteraard niet gecompenseerd door mensen in westerse beschavingen die insecten aan hun dieet toevoegen, nog even daargelaten dat het eten van insecten door mensen zeer schadelijk is voor de gezondheid van het menselijk lichaam.

Klimaatconsensus IPCC berust op mening in plaats van op wetenschap

De professoren bekritiseren in hun paper Challenging “Net Zero” with Science, de onwetendheid en de censuur van onwelkome feiten die het CO2-verhaal zouden kunnen verzwakken, waarbij ze opmerken dat de vermeende klimaatconsensus die door het IPCC wordt gepropageerd uiteindelijk een mening van de regering is, geen wetenschap. De benadering van politiek en gekochte wetenschap, waarvan burgers zich plotseling meer bewust werden in de nasleep van de zogenaamde ‘covid-crisis’, is dus al lang gemeengoed in het debat over klimaatverandering.

Daarom is, naar onze wetenschappelijke mening, elke overheids- of andere analyse die “netto-nul” regelgeving, beleid of anderszins bepleit, wetenschappelijk ongeldig en dodelijk gebrekkig als zij:
A. negatieve gegevens weglaat die haar conclusies tegenspreken, bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, bosbranden, orkanen, tornado’s, branden en droogtes;
B. vertrouwt op modellen die niet werken en daarom nooit in de wetenschap gebruikt zouden mogen worden;
C. vertrouwt op de bevindingen van het IPCC, die meningen van de regering zijn en geen wetenschap;
D. de buitengewone sociale voordelen van CO2 en fossiele brandstoffen negeert;
E. zwijgt over de catastrofale gevolgen van een vermindering van fossiele brandstoffen en CO2 tot “netto-nul”;
F. het wetenschappelijk bewijs verwerpt dat aantoont dat er geen risico bestaat op een catastrofale opwarming van de aarde door fossiele brandstoffen en CO2.’ Bron: Challenging “Net Zero” with Science

Oproep uitbanning fossiele brandstoffen te stoppen ter voorkoming van massale hongersnoden in de toekomst

‘Tot slot stellen de wetenschappers de volgende eisen:

Wij roepen alle overheidsinstanties die betrokken zijn bij ‘netto-nul’ regelgeving, -beleid of andere acties, inclusief de USGCRP in haar definitieve versie van de 5e National Climate Assessment, op om zich te houden aan de wetenschappelijke methode en

 • elk vertrouwen op door de overheid gecontroleerde IPCC bevindingen en citaten te verwerpen;
 • elk vertrouwen in CMIP-modellen en andere modellen te verwerpen, tenzij bewezen is dat zij werken;
 • elk vertrouwen op andere methoden dan de wetenschappelijke methode, zoals peer review en consensus, te verwerpen;
 • de enorme sociale voordelen van CO2 op te nemen en te analyseren;
 • de enorme sociale voordelen van fossiele brandstoffen op te nemen en te analyseren;
 • en alle inspanningen om fossiele brandstoffen uit te bannen om massale hongersnoden in de toekomst te voorkomen.’
  Bron: https://www.frontnieuws.com/gerenommeerde-wetenschappers-klimaatwaanzin-zal-de-helft-van-de-wereldbevolking-in-hongersnood-storten/